Aktiedepå, ISK eller KF?

Som nybörjare på aktiemarknaden är ett av de första valen man måste göra är att välja vilken typ av konto man vill handla på. Är man inte påläst är svaret inte alltid självklart. Den främsta faktorn som skiljer kontona åt är hur man beskattas. Efter att ha läst denna artikel kommer du ha den kunskapen du behöver för att välja kontot som passar ditt sparsätt bäst.

 

Aktiedepå

I en aktiedepå beskattas man 30% på reavinster och utdelningar. Man har en skyldighet att deklarera alla sina transaktioner. Detta går oftast numera att få utskrivet automatiskt via sin aktiemäklare. I en aktiedepå har man också rätt att kvitta förluster. I en aktiedepå är skatten fast på 30%.

En aktiedepå brukar vara fördelaktig om man är väldigt långsiktig och nästan aldrig säljer då man inte blir beskattad först när man säljer. Man kan därav låta ränta på ränta göra sitt jobb obehindrat.

Exempel: Du köper en aktie för 300 kronor som du därefter säljer för 400 kronor. Du har nu gjort en vinst på 100 kronor. På detta belopp ska du skatta 30%. Alltså får du över 70 kronor. Samma gäller vid utdelningar. En utdelning på 500 kronor ska beskattas med 30%, alltså 177 kr.

I boken “Så här blev Warren Buffett världens rikaste person” av Per H Börjesson skriver han:

“Tror ni Buffett skulle placera till 8% avkastning med placeringshorisonten 50 år och betala reavinst i slutet av perioden utan några transaktionskostnader eller få 6% i avkastning utan att betala någon reavinstskatt? Svar: 8% placeringen ger 77% mer i slutresultat”

Med detta sagt är aktiedepå för de som är antingen otroligt långsiktiga med få transaktioner eller de som handlar med hög risk och eventuellt behöver kvitta förluster.

 

Investeringssparkonto (ISK)

Rekommenderas av Finansakademin

Ett ISK konto är ett så kallat schablonbeskattat konto. Vad det innebär är att istället för att dra skatt på vinster så beskattas alla tillgångar på kontot, även om skulle göra förlust. Det är dock inte så illa som det låter. Skatten låg 2017 på 0,447 procent för schablonbeskattade konton. Läs mer om schablonskatt.

Om man använder sig av lite mer riskabla strategier och har stor risk att göra förlust kan det vara mindre fördelaktigt. Vid förlustår blir man ändå beskattad. Däremot är ISK ett väldigt enkelt sätt att spara, man kan köpa och sälja utan att behöva visa hänsyn till några skatteskyldigheter och gör man vinst är det oftast fördelaktigt att ha ett ISK istället för en aktiedepå. I dagsläget är statslåneräntan väldigt låg och därav har vi en låg skatt på ISK konton vilket gör de lite mer attraktiva än en aktiedepå. Dock kan följden av en höjd ränta vara att aktiedepån blir mer fördelaktig än vad den är i dagsläget.

Ett ISK kan vara att föredra då man har friheten att köpa och sälja utan att vara helt avskräckt av skatter. Med tanke på citatet från Per H Börjesson under aktiedepå är det inte alltid man prickar rätt investering som man kan hålla i 50 år och kan då behöva tvingas omplacera. Risken med att sitta i en aktiedepå i ett sådant fall är att man “gifter sig” med en investering bara för att man inte vill få en negativ skatteeffekt och att man därför inte gör riktigt rationella beslut.

 

Kapitalförsäkring (KF)

En kapitalförsäkring är väldigt likt ett ISK konto. Däremot finns det givetvis några skillnader.

En kapitalförsäkring är ett schablonbeskattat konto. Däremot står inte du som ägare till dina innehav, det gör försäkringsbolaget, du är istället förmånstagare. Nackdelen med detta är att man inte har de rättigheter man hade haft om man istället var direkt ägare. Rättigheter och skyldigheter som aktieägare. Det är dock enkelt att skriva över förmånstagare till exempelvis barn eller sambo. Vid barnspar kan en kapitalförsäkring vara rätt alternativ.

En vanlig rekommendation är att om man äger utländska aktier som ger utdelning är det bra att ha sitt innehav i en KF då man annars vid utdelning måste skriva på papper för att inte betala skatt till det landet aktierna är noterade. Detta kan bli krångligt men har man sitt innehav i en kapitalförsäkring kommer försäkringsbolaget att ordna detta åt dig, det är dock viktigt att kolla upp vad ditt försäkringsbolag har för avgifter.