Finansakademin

KOM IGÅNG MED AKTIER

Länkar

KOM IGÅNG

För dig som är ny och vill lära dig att investera i aktier

UTBILDNING

Artiklar som hjälper dig få en bredare kunskap om finansmarknaden

VÅR BLOGG

Få inspiration och nya perspektiv från Finansakademins skribenter

GÄSTBLOGG

Ta del av andra läsares och skriv dina inlägg om ekonomi och sparande

Kul att du vill börja aktier!

Vi har kokat ned det allra viktigaste man behöver veta inför sin första aktieaffär till tolv steg. Följer du dessa kommer du ha en bra grund för att komma igång.

Den bästa tiden att plantera ett träd var 20 år sedan. Näst bästa tiden är nu.

Steg 1

VARFÖR SPARA I AKTIER?

Aktier är den sparform som historiskt belönat den långsiktige investeraren med i särklass bäst avkastning. Gör vi, det ganska troliga, antagandet att ekonomin fortsätter att växa och vi får det bättre med tiden lär detta samband fortsätta framöver. Ett sparande från (relativt) tidig ålder kan med tiden göra vem som helst förmögen.

Det fina med aktier är att man kan skapa sig denna förmögenhet utan att behöva lägga ned särskilt mycket engagemang om man inte gärna vill. En starkare ekonomisk rörlighet är också något som passar alla oavsett vad ens ekonomiska mål är. Frihet att byta jobb och gå utan lön några månader, köpa en semesterbostad, gå i pension tidigare. Aktiesparande kan möjliggöra allt detta.

Steg 2

VAD ÄR EN AKTIE?

En aktie representerar ägarandel i ett bolag. Om man äger en aktie är man faktiskt delägare i bolaget ifråga. Som aktieägare medföljer vissa rättigheter och skyldigheter, dessa gås igenom på steg 9.

Steg 3

TVÅ SÄTT ATT TJÄNA PENGAR PÅ AKTIER

Ena sättet är att få utdelning på sina aktier. Det är inte ovanligt att större bolag delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Anledningen till varför det är just större bolag är att de ofta inte har så mycket lönsamt att investera i. Ett exempel är Coca-Cola, de tjänar enorma summor pengar men det är inte särskilt lönsamt för de att investera och försöka växa ännu mer. De kan göra reklam för att behålla sin marknadsposition men att försöka växa ännu mer blir svårt för ett företag i dess storlek. Hur mycket de delar ut anges oftast som direktavkastning i procent av aktiepriset, men kan också skrivas som utdelning i kronor per aktie.

Det andra sättet är att aktiepriset stiger. Du kan alltså sälja dina aktier till ett högre pris än vad du köpte dem för. Ett exempel är mindre bolag, de brukar ofta inte ge utdelning då de är i behov av att göra investeringar i sin verksamhet för att växa snabbare. Att dela ut vinsten till aktieägare står inte högt på prioritetslistan utan istället belönas man som aktieägare med att sitt bolag växer och aktiekursen går upp.

Steg 4

NÄTMÄKLARE

För att handla med aktier måste man ha ett konto hos en nätmäklare. Deras uppgift är att matcha köpordrar med säljordrar och därefter ta en provision för detta, denna avgift kallas courtage. Tänk dig en fastighetsmäklare, de tar hand om allt pappersarbete och hjälper både köpare och säljare att genomföra affären, i utbyte tar de en del av köpeskillingen. Samma princip gäller för aktiemäklare. När man registrerat sig hos en nätmäklare är det dags att välja vilken typ av konto man vill handla ifrån. Vilka kontotyper som finns går vi igenom i de tre kommande stegen.

En aktieaffär som genomförs via nätmäklare ser ut på detta vis.

Steg 5

KONTON HOS NÄTMÄKLARE: INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) (REKOMMENDERAS AV FINANSAKADEMIN)

I ett ISK-konto betalar du en årlig schablonskatt (se steg 8) och det befriar dig från skatt på reavinster. I de flesta fallen är ett ISK den mest bekymmerfria kontotypen då du behöver inte bry dig om att deklarera och du betalar en låg skatt. Kontot introducerades 2012 för att underlätta för småsparare att investera på börsen.

Fördelar:

✔ Du betalar en årlig schablonskatt, vilket ger en låg skatt

✔ Du kan göra uttag utan att betala skatt på vinsten

✔ Alla rättigheter som anges i steg 9 gäller

✔ Skatten dras automatiskt, du behöver inte deklarera dina affärer

Nackdelar:

✘ Du betalar skatt även när du gör förlust

✘ Du kan inte kvitta förluster mot andra kapitalvinster du gjort

Steg 6

KONTON HOS NÄTMÄKLARE: AKTIEDEPÅ

Denna kontotyp är den äldsta och kallas därför ofta “traditionell depå”. I en aktiedepå skattar man 30% på reavinster och utdelningar.

Exempel: Du köper en aktie för 300 kronor som du därefter säljer för 400 kronor. Du har nu gjort en vinst på 100 kronor. På detta belopp ska du skatta 30%. Alltså får du behålla 70 kronor. Samma gäller vid utdelningar. En utdelning på 1000 kronor ska beskattas med 30% och du får behålla 700 kr efter skatt.

Fördelar:

✔ Du kan kvitta förluster med kapitalvinster

✔ Du betalar bara skatt när du gör vinst

✔ Alla rättigheter som anges i steg 9 gäller

 

Nackdelar:

✘ Vill du ta ut pengar och gjort vinst måste du skatta

✘ Skattesatsen på 30% är väldigt hög

✘ Du måste deklarera dina affärer och räkna ut vinst eller förlust. Du kan i många fall skriva ut denna sammanställning hos din bank så du slipper räkna manuellt.

Steg 7

KONTON HOS NÄTMÄKLARE: KAPITALFÖRSÄKRING (KF)

En kapitalförsäkring är väldigt likt ett ISK konto. Däremot finns det givetvis några skillnader. En kapitalförsäkring är som ett ISK-konto ett schablonbeskattat konto. Däremot står inte du som ägare till dina innehav, det gör försäkringsbolaget, du är istället förmånstagare.

Fördelar:

✔ Samma låga skattesats som på ett ISK-konto

✔ Du kan göra uttag utan att betala skatt på vinsten

✔ Bästa alternativet vid köp av utländska bolag som ger utdelning

✔ Du kan välja förmånstagare, vilket kan vara bra vid exempelvis barnspar

 

Nackdelar:

✘ Försäkringsbolaget kan ta ut en avgift tillskillnad från ISK. Var noga med att kolla denna.

✘ Du står inte som direkt ägare till aktierna vilket gör att rättigheterna i steg 9 inte gäller.

Steg 8

VAD INNEBÄR SCHABLONSKATT?

Schablonskatt innebär att man betalar en årlig skattesats på hela sitt innehav istället för att betala reavinstskatt. Schablonskatt eller reavinstskatt beror på vilket konto du handlar dina värdepapper från. Handlar man från ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring blir man schablonbeskattad och har man en aktiedepå betalar man istället reavinstskatt (30% på kapitalvinst). En nackdel med schablonskatt är man blir beskattad även vid förlustår. Det är dock inte så illa som det låter, 2020 blir skattesatsen 0,375% procent. Schablonskatten sköts helt automatiskt.

Steg 9

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM AKTIEÄGARE

En aktieägare är som du vet en delägare av ett bolag. Som delägare finns det många rättigheter och få skyldigheter.

Rättigheter:

✔ Rätt att ta del av bolagets vinster

✔ Du får sälja din andel när du vill

✔ Du har rätt till information om bolaget

✔ Du har teckningsrätt (förtur vid nyemission)

✔ Du har delta och rösta på bolagsstämma

✔ Du behöver inte betala bolagets skulder eller vara aktiv i bolaget

 

Skyldigheter:

✘ Du är skatteskyldig, hur du beskattas beror på kontot du valt

Steg 10

VAD ÄR A, B OCH C AKTIER?

Vanligt bland större bolag är att aktien har en bokstav bakom sitt namn, oftast A, B eller C. Alla dessa aktier representerar lika stor ägarandel, enda skillnaden är att en A aktie har vanligtvis 10 gånger högre röststyrka än de andra. Man kan som aktieägare rösta om olika beslut som bolaget står inför, har du då högre röststyrka har du också mer makt. Dock för småsparare är detta irrelevant då man äger så pass liten del av bolaget. Men vilken ska man då välja? Generellt sett så kostar A aktien lite mer än de andra på grund av högre röststyrka, men om A aktien kostar lika mycket eller mindre än en B eller C aktie bör man som huvudregel köpa A aktien. Köp alltid den billigaste.

Steg 11

HUR VET MAN VILKA AKTIER MAN SKA KÖPA?

Det finns tusentals aktier att köpa vilket kan framstå som en hel djungel när man ska leta upp något att köpa. Det är svårt och många jobbar just med att hitta bolag som är köpvärda. Det finns två skolor att använda sig av och antingen gör man en fundamental analys eller en teknisk analys. Alternativt en kombination av de båda.

En fundamental analys innebär att man kollar på bolagets siffror. Exempelvis hur ser omsättningen ut, hur hög vinst bolaget gör och hur aktien värderas. Det mest grundläggande nyckeltalet man jobbar med vid en fundamental analys är P/E talet. Det vi försöker lista ut när vi analyserar aktier är vad ett bolag bör vara värt och då spelar bolagets vinst väldigt stor roll. Med hjälp av P/E talet kan vi se hur mycket vi betalar för bolagets vinst. Kostar en aktie 50 kronor medans de gör en vinst på 5 kronor per aktie värderas aktien till P/E 10. För att ta reda på om det är högt eller lågt måste man jämföra med andra bolag i samma bransch. Det finns mängder med nyckeltal, men ungefär så här kan en fundamental analys se ut.

Vid en teknisk analys kollar man aktieprisets svängningar och försöker göra en bedömning hur den kommer röra sig härnäst. Genom forskning och mycket tester har man hittat olika mönster och signaler som ska visa vart kursen kommer röra sig näst. Vid enbart teknisk analys saknar det relevans om aktien handlas till P/E 5 eller P/E 300 då det inte är en fundamental analys vi gör. Det är inte allt för ovanligt att man gör en kombination av fundamental och teknisk analys.

Steg 12

FONDER OCH INVESTMENTBOLAG - BRA ALTERNATIV

En fond är en samling värdepapper som förvaltas av en eller flera förvaltare som jobbar på fondbolaget i fråga. Ökar fondens innehav i värde ökar också din andel och vice versa vid nedgångar. Investerar du i en fond behöver då du inte göra analyserna som beskrevs i steg 11, detta gör fondförvaltaren åt dig. För denna tjänst tar de ut en förvaltningsavgift, utöver denna finns andra kostnader. Summan av alla kostnader redovisas i “årlig avgift” och med hjälp av denna vet du hur mycket du får betala för att spara i fonden.

Även fast du inte behöver göra själva analyserna själv kan det vara bra att ha en viss koll på vad fonden investerar i. Det kan vara så att fondförvaltaren har en helt annan uppfattning än vad du har så denne investerar alla pengar i Finland, vilket du kanske inte anser vara ett bra land att investera i. I ett sådant fall bör du leta en annan fond.

Som fondsparare äger man indirekt fondens tillgångar. Investerar fonden i aktier har du inte de rättigheter som presenterandes i steg 9 då fondbolaget står som ägare och inte du.

Det finns olika typer av fonder. Läs mer om dessa.

Investmentbolag är likt fonder på många sätt. Det är bolag som investerar i andra bolag, genom att köpa aktier i investmentbolag får du snabbt en spridning till flertalet investeringar genom enbart en investering. En viktig skillnad är att en fond investerar vanligtvis i fler bolag än vad investmentbolag gör, däremot är investmentbolagen mer aktiva ägare och förädlar sina företag så verksamheten bedrivs så bra som möjligt.

Bra jobbat! Du har nu en bra bas med kunskap att stå på. Men du kanske vill bli bättre? Vi hjälper dig inte bara att komma igång utan även att utvecklas. Först och främst rekommenderar vi att du prenumererar på vårt nyhetsbrev för att få de senaste inläggen.

Du kan under fliken utbildning läsa på om olika begrepp, börser, nyckeltal, pension, produkter och strategier.

Vi föreslår att du kollar på utbildning > strategier. Här får du mer konkret kunskap som du kan tillämpa när du ska köpa dina första aktier och utvecklas som investerare.

Vi rekommenderar också att du kollar på vår blogg också för att hålla dig aktuell med det senaste.