Finansakademin

Utbildning

Länkar

KOM IGÅNG

För dig som är ny och vill lära dig att investera i aktier

UTBILDNING

Artiklar som hjälper dig få en bredare kunskap om finansmarknaden

VÅR BLOGG

Få inspiration och nya perspektiv från Finansakademins skribenter

GÄSTBLOGG

Ta del av andra läsares och skriv dina inlägg om ekonomi och sparande

Utbildning

Warren Buffett’s 10 bästa citat på svenska

Aktiemarknaden är till för att överföra pengar från de otåliga till de tålmodiga
Hittar du inte vägar att tjäna pengar medans du sover kommer du att arbeta tills du dör

VINSTVARNING OCH OMVÄND VINSTVARNING, VAD ÄR DET?

Om ett börsnoterat bolag inser att resultatet kommer vara väsentligt sämre än vad man förväntat sig är bolaget skyldig att utfärda en så kallad vinstvarning. Anledningen är informationskravet som innebär att all väsentlig information hos noterade aktiebolag ska vara offentlig och att ledningen inte ska sitta på andra uppgifter än vad marknaden har tillgång till. En vinstvarning är negativ och man kan normalt förvänta sig sjunkande aktiekurser när informationen släpps då vinsten är lägre än estimerat.

Vad visar vinstmarginalen?

Vinstmarginalen visar den slutgiltiga vinsten per omsatt krona. Vi har i beräkningen tagit bort alla utgifter som företaget haft utom räntekostnader. Det som blir kvar ska då räcka till räntor, utdelningar, skatter och vinst.

Vad visar rörelsemarginalen?

Rörelsemarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona som blir över efter kostnaderna för att bedriva själva verksamheten dragits av. Delen som blir kvar ska täcka eventuella räntekostnader, vinst, utdelning och skatt.

Vad visar bruttomarginalen?

Bruttomarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona blir kvar efter kostnader direkt relaterade till omsättningen, exempelvis material och varukostnader. Delen som blir kvar ska täcka kostnader som exempelvis löner, räntor, utdelningar, vinster och skatt. Bruttomarginalen är bra att kolla på vid analys av handels- eller produktionsbolag.

VAD INNEBÄR NAV-KURS INOM FONDER?

Ett begrepp man stöter på när man granskar olika fonder är NAV-kurs vilket är synonym till andelskurs eller fondkurs. Vad det innebär är hur många andelar av fonden man får för sina pengar. Man tar alla fondens tillgångar (fondförmögenheten) minus förvaltningsavgift dividerat med hur många andelar fonden är uppdelad i. Fondens tillgångar är värdepapper vars pris fluktuerar konstant. I slutet av en vardag då börsen varit öppen stämmer fondbolaget av sina tillgångar och räknar ut sin nya NAV-kurs. Detta resulterar då i att ditt innehav i fonden antingen går upp eller ned i värde.

Vad är First North?

First North är en alternativ handelsplats där bolagen inte ställs inför så hårda krav som på large, mid och small cap. Här kan man handla små tillväxtbolag på den nordiska marknaden First North inkluderar bolag från Sverige, Danmark, Finland och Island.

VAD ÄR EN STATSSKULDVÄXEL?

En statsskuldväxel är ett räntebärande papper som innebär att man lånat ut pengar till staten. Vanligtvis är löptiden 3 månader men det kan variera, dock maximalt 1 år. Är löptiden mer än ett år brukar man istället benämna det statsobligation. Avkastningen är låg men anses också vara riskfri då om staten inte ska kunna betala kortfristiga lån måste det hända något extraordinärt, vilket anses vara högst osannolikt. Skuldebrevet är en så kallad nollkuponare som innebär att du får ingen löpande avkastning, istället är avkastningen skillnaden mellan det nominella värdet och vad man betalt för statsskuldväxeln. Ett förenklat exempel är att du köper idag pappret för 1000 kronor och efter 3 månader på förfallodatum får du tillbaka 1010 kr. I dagsläget är räntan dock negativ vilket innebär att du får tillbaka mindre än du lånat ut.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier, ofta kallade “preffar”, kan man beskriva som en hybrid mellan en vanlig aktie och en obligation. Den stora fördelen med preferensaktier gentemot vanliga är att du har en förutbestämd, oftast högre utdelning än stamaktierna. Skulle företaget hamna i ekonomisk kris har preferensaktierna även förtur till utdelning. Detta kommer dock till priset av en oftast sämre kursutveckling än i A eller B-aktier till följd av att utdelningen redan är förutbestämd och därmed även potentialen begränsad.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier, ofta kallade “preffar”, kan man beskriva som en hybrid mellan en vanlig aktie och en obligation. Den stora fördelen med preferensaktier gentemot vanliga är att du har en förutbestämd, oftast högre utdelning än stamaktierna. Skulle företaget hamna i ekonomisk kris har preferensaktierna även förtur till utdelning. Detta kommer dock till priset av en oftast sämre kursutveckling än i A eller B-aktier till följd av att utdelningen redan är förutbestämd och därmed även potentialen begränsad.

Vad är en börshandlad fond (ETF)?

ETF står för exchange traded fund och betyder börshandlad fond. En sådan handlas över börsen precis som med vanliga aktier. Priset på en ETF speglar utvecklingen i en underliggande tillgång, vanligtvis ett aktieindex eller en råvara.

Vad är en borgenär, gäldenär och borgensman?

När man pratar lån är borgenär, gäldenär och borgensman begrepp som används flitigt, att förstå vad de innebär är oerhört viktigt innan man ingår ett låneavtal.

Borgenär
Detta är den som lånar ut pengar, ibland även kallad fordringsägare. Vanligtvis är det en bank men kan också vara en privatperson.

Gäldenär
Gäldenären är låntagaren, det är då också denna som ska betala tillbaka lånet och kostnader som lånet medför.

SMART BETA – ETT BÄTTRE INDEXSPARANDE?

En indexfond som slår index. Det låter nästan för bra för att vara sant, men är precis vad sk. smart-beta fonder utlovar.

SKILLNAD MELLAN INDEX OCH INDEX

På senare år har det blivit allt mer populärt att investera i passivt förvaltade indexfonder som tar rygg på aktiemarknadens långsiktiga uppåttrend. Men hur är dessa index uppbyggda, vad investerar egentligen en indexfond i?

SHARPEKVOT – HUR BRA INVESTERARE ÄR DU?

Sharpekvot är ett mått som talar om hur bra en aktieportfölj eller fond avkastat i förhållande till vilken risk man tagit. Ju högre tal desto bättre. Det räcker inte att bara kolla på hur hög avkastning en portfölj har avkastat, man måste också ta hänsyn till vilken risk man tagit. Sharpekvoten är till för just detta, istället för att enbart jämföra avkastning med olika portföljer kan man med sharpekvoten jämföra vilken portfölj som avkastat bäst men också tagit lägst risk. Viktigt att notera är att det är bakåt man kollar och det som skett tidigare behöver inte ske i framtiden.

SCHABLONSKATT PÅ ISK, SÅ FUNGERAR DET

Schablonskatt innebär att man betalar en årlig skattesats på hela sitt innehav vilket befriar en från reavinstskatt (30% på kapitalvinst). Schablonskatt eller reavinstskatt beror på vilket konto du handlar dina värdepapper eller fonder från. Handlar man från ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring blir man schablonbeskattad och har man en aktiedepå betalar man istället reavinstskatt. Läs mer om investeringssparkonto, värdepappersdepå och KF här. Nästan alltid med dagens låga schablonskatt blir skatten lägre än i en aktiedepå. Staten förlorar alltså skatteintäkter, däremot är intäkterna genom schablonskatt mer förutsägbara vilket blir till fördel för staten.

Schablonmetoden vid kapitalvinstberäkning

Kapitalvinsten i en traditionell aktiedepå beskattas med 30%. Gäller det investeringssparkonto eller kapitalförsäkring finns andra regler. Läs mer om aktiedepå, ISK och KF. Vid beräkning av kapitalvinst tas försäljningspris subtraherat med omkostnadsbelopp (inköpspris, deltagande i nyemission m.m.). Det är inte alltid självklart hur mycket man lagt ned på sina värdepapper och då är schablonmetoden värdefull.

OSLOBÖRSENS LISTOR

Geografisk diversifiering är ett bra sätt att sprida riskerna i ett aktiesparande och det kan därför vara intressant att kolla på andra länder att investera i, så varför då inte vårt grannland Norge? Här kan man hitta riktiga guldkorn till bolag. Men har man inte läst på innan kan det vara klurigt med att veta vilken handelsplattform eller lista man ska kolla på och vilka krav som ställs på bolagen, vilket för övrigt är väldigt relevant. Nedan är listorna listade i storleksordning och även förslag på svenska motsvarigheter för att underlätta.

OPTIONER OCH TERMINER, VAD ÄR DET?

Optioner och terminer är två typer av derivatinstrument. Det är avtal om en framtida affär och är baserat av värdet på respektive underliggande tillgång, vanligtvis en aktie, råvara eller ett index. I dessa avtal är den underliggande tillgången bestämd, kvantitet av respektive tillgång, avtalets löptid, priset vid slutdag (lösenpris) och hur hög premie utfärdaren får betalt. För att en option eller termin ska kunna uppstå måste det finnas en säljare och en köpare. Därefter är dock möjligt att under hela löptiden handla sina optioner och terminer på andrahandsmarknaden.

ÖPPETTIDER FÖR BÖRSER RUNT OM I VÄRLDEN

Tokyo 02:00 – 04:30
05:30 – 08:00

SS-Thin-Gray-Line.jpg
Shanghai 03:30 – 05:30
07:00 – 09:00

SS-Thin-Gray-Line.jpg
Hong Kong 03:30 – 10:00

NORMANBELOPP – HUR FUNGERAR DET?

Ett vanligt begrepp man stöter på när man utvärderar olika fonder är normanbelopp. Begreppet kommer från Peter Norman som var Sveriges finansmarknadsminister mellan 2010-2014. Med hjälp av begreppet får man en klarare bild över hur hög avgift utskrivet i kronor en fond tar ut på ett sparande på 1 000 kronor i månaden i 10 år. Genom att man vanligtvis får en procentuellt avgift angiven kan vara svårt att få en bild över hur mycket pengar en fond tar i avgift om man månadssparar. Då kommer normanbeloppet väl till hands. Så här kan det se ut när man jämför fonders avgifter.

Nikkei 225 (NI225)

Nikkei är ett aktieindex som mäter de 225 största bolagen på den japanska marknaden. Indexet är värdeviktat och mäts exklusive utdelningar. Nikkei startade 7:e September 1950.

Läs på: Vad är ett index? Exklusive, inklusive utdelningar? Värdeviktat, likaviktat?

Se utvecklingen av Nikkei 225 (NI225)

Mini-future – Vad är det?

Mini-futures är en börshandlad produkt som följer prisutvecklingen på en aktie, råvara eller ett index (underliggande tillgång). Produkten har en så kallad hävstång vilket innebär att avkastningen går upp och ned mer än den underliggande tillgången, längre ned i artikeln följer ett exempel som förtydligar detta.

LARGE CAP, MID CAP & SMALL CAP – VAD ÄR SKILLNADEN?

Aktierna på den svenska marknaden är uppdelad i olika listor för att skapa ordning och reda. Vi kommer nu gå igenom large cap, mid cap och small cap som tillsammans utgör det man kallar för Stockholmsbörsen. Genom dessa listor hittar vi de största och de mest reglerade börsnoterade bolagen. Det som bestämmer vilken lista ett bolag hamnar på bestäms av dess börsvärde, kraven hittar du nedan.

LÄR DIG TOLKA NYCKELTAL

artiklar Senaste nytt på bloggen VAD ÄR EN KRYPTOVALUTA? Läs mer > DÄRFÖR BÖR DU INTE KÖPA AKTIER HOS DIN ARBETSGIVARE Läs mer > EKONOMISKT OBEROENDE MED 4%-REGELN: FUNKAR DET? Läs mer > BOKRECENSION – FLASH BOYS Läs mer > LÄR DIG TOLKA NYCKELTAL July 23, 2018 Utbildning, Nyckeltal, Kurt Nyckeltal är ett snabbt och […]

KONTINUITETSPRINCIPEN – VAD ÄR DET?

Kontinuitetsprincipen innebär att vid ett så kallat benefikt fång som innebär att man får äganderätt utan motprestation (exempelvis via arv, bodelning, testamente eller gåva) så får man ta över dennes omkostnadsbelopp, vilket är inköpspris, plus kostnader, som exempelvis deltagande av nyemission i aktier eller tillbyggnad i fastighet.

IPS konto – Hur fungerar det?

Tanken med ett IPS-konto som man kanske kan gissa är att sparandet är öronmärkt till din pension. Man åstadkommer detta genom att kapitalet blir skyddat från uttag tills den dag man fyllt 55 år. I detta konto hade man tidigare skatteavdrag vilket gjorde det till ett bra alternativ då. Dock finns inte avdraget kvar utan nu blir man istället dubbelbeskattad då man lägger in skattade pengar och när det är dags att skörda frukterna räknas det in i inkomstdeklarationen och man blir beskattat ännu en gång.

Genomsnittsmetoden vid kapitalvinstberäkning

Vid beskattning av värdepapper i en traditionell aktiedepå kan man använda genomsnittsmetoden. Gäller det investeringssparkonto eller kapitalförsäkring finns andra regler. Läs mer om aktiedepå, ISK och KF. Genom att ta det totala inköpspriset för alla dina aktier dividerat med antal aktier får du ett genomsnittligt anskaffningsbelopp. När du då avyttrar en aktie kan du beräkna din kapitalvinst. Notera att det gäller varje aktie för sig, exempelvis en aktie i Ericsson räknas för sig och en aktie i Holmen räknas för sig.

FÖRKLARINGSVÄRDE – BLIR DU BLÅST AV DIN FÖRVALTARE?

Köper du en aktivt förvaltad fond, med tillkommande avgifter, förväntar du dig antagligen att fondens innehav och utveckling också skall skilja sig betydligt från index. Tyvärr inte är så inte alltid fallet.

FINTECH – VAD ÄR DET?

Ett begrepp som växt allt mer i och med digitalisering är fintech. Det står för finanstekonologi och begreppet innefattar all ny IT-teknologi på finansbranschen. Genom att applicera teknologi i finansbranschen kan många led effektiviseras och göras mer skalbara vilket ger utrymme till prispress på marknaden.

FEAR OF MISSING OUT (FOMO) – INVESTERARENS VÄRSTA FIENDE

Fear of missing out eller FOMO är ett begrepp som blivit mer uppmärksammat på senaste tid. Det gäller inte bara inom finans men jag kommer hålla mig till detta ämne.

FA Special: Corona- & oljekris, ska man sälja, köpa eller sitta kvar med sina aktier?

Stora svarta rubriker säger att fabriker stänger ned och låter sina anställda gå hem, Kinas inköpschefsindex har störtdykt till 35,7, börser runt om i världen ner ~ 10-20%, oljepriset ned 30% på en vecka. I tider som dessa är det lätt att gripas av panik men är det ett undantag denna gång? Går det att förutspå sämre tider?

ENKEL BORGEN OCH PROPRIEBORGEN

Att gå i borgen för någon innebär att man åtar sig ansvaret att betala långivaren för någon annans skuld. Det finns två typer av borgen enligt handelsbalken. I min förklaring kommer använda mig av begreppen borgenär, gäldenär och borgensman som är viktiga att känna till.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones är ett aktieindex som visar de trettio största företagen på de amerikanska börserna. Indexets värde visas exklusive utdelningar och det är ett så kallat värdeviktat index. Med start 26:e maj 1896 är det världens äldsta index som fortfarande följs.

DIVERSIFIERING – VAD INNEBÄR DET INOM AKTIER?

Att diversifiera innebär att man breddar eller skapar variation i något, jag kommer se det ur ett aktieägarperspektiv men ordet går att applicera inom andra områden också. Termen används ofta när man diskuterar aktieportföljer och ett råd flitigt angivet är att ha just en “diversifierad portfölj” och att man “inte ska lägga alla ägg i samma korg”.

Deutscher Aktienindex (DAX)

DAX är ett tyskt totalavkastande aktieindex av de 30 största bolagen i Tyskland. Indexet är värdeviktat och startade 31:e December 1987 med basvärde 1000.

Läs på: Vad är ett index? Exklusive, inklusive utdelningar? Värdeviktat, likaviktat?

Se utvecklingen av Deutscher Aktienindex (DAX)

DÄRFÖR BÖR DU INTE KÖPA AKTIER HOS DIN ARBETSGIVARE

Det ryktas att medelsvensken har ungefär 1-2 bolag i sin aktieportfölj. Något jag upplevt är att många dessutom är tungt viktade i aktierna hos sin egen arbetsgivare, vilket får investeraren i mig att rysa. Jag ska förklara varför jag anser att det inte är en bra idé att köpa aktier hos sin arbetsgivare.

DÄRFÖR BÖR DU INTE INVESTERA I GAMBLING

Spelbolagen har som många vet växt enormt senaste åren och det har därför naturligtvis även blivit väldigt populärt att investera i dessa bolag. Men det finns en överhängande risk för branschen som kan ändra allt vilket kan göra det värt att tänka om innan man lägger in bolagen i sin portfölj.

Core-satellite Investing

Core-Satellite Investing är en strategi som blivit väldigt populär senaste tiden men som många inte visste hade ett namn. Strategin bygger på att man har en kärna i portföljen som består av breda index placeringar, vanligast bland svenska investerare är högst sannolikt fonder som följer OMXSPI eller MSCI world. Utöver basen så har man de så kallade satelliterna som är mer aktiva placeringar som kan justeras beroende på börsklimat, denna kan bestå av aktiva fonder, hedgefonder, räntor, råvaror, derivat eller enskilda aktier.

Börsvärde, vad är det?

Ett vanlig begrepp inom aktievärlden är börsvärde. Ett bolags börsvärde räknas ut genom att ta aktiepriset multiplicerat med antal aktier bolaget är uppdelat på. Produkten av det är enkelt sagt vad hela företaget skulle vara värt om man skulle köpa hela bolaget.

BETAVÄRDE, VAD INNEBÄR DET?

Beta-värde (β) eller beta-tal är ett mått som används för att mäta svängningar i enskilda aktier gentemot ett jämförelseindex. Nyckeltalet används ofta som ett riskmått för att få en fingervisning hur hög eller låg marknadsrisk man tar. Är betavärdet 1,0 har aktien i fråga korrelerat helt med index. Är värdet över 1,0 svänger det mer än sitt jämförelseindex, ungefär som att handla med hävstång. Vice versa om beta är under 1,0, då är svängningarna i aktien mindre än sitt jämförelseindex och anses då vara “en säkrare placering”.

ARITMETISK & GEOMETRISK AVKASTNING – VAD ÄR SKILLNADEN?

Det finns olika sätt att presentera avkastning. Den kan anges som aritmetisk eller geometrisk. Skillnaden är helt matematisk. Nedan följer ett räkneexempel.