Finansakademin

Blogg

Länkar

KOM IGÅNG

För dig som är ny och vill lära dig att investera i aktier

UTBILDNING

Artiklar som hjälper dig få en bredare kunskap om finansmarknaden

VÅR BLOGG

Få inspiration och nya perspektiv från Finansakademins skribenter

GÄSTBLOGG

Ta del av andra läsares och skriv dina inlägg om ekonomi och sparande

Blogg

VINSTVARNING OCH OMVÄND VINSTVARNING, VAD ÄR DET?

Om ett börsnoterat bolag inser att resultatet kommer vara väsentligt sämre än vad man förväntat sig är bolaget skyldig att utfärda en så kallad vinstvarning. Anledningen är informationskravet som innebär att all väsentlig information hos noterade aktiebolag ska vara offentlig och att ledningen inte ska sitta på andra uppgifter än vad marknaden har tillgång till. En vinstvarning är negativ och man kan normalt förvänta sig sjunkande aktiekurser när informationen släpps då vinsten är lägre än estimerat.

Villkor och ansvarsbegränsningar

Kom ihåg att alla investeringar innebär en risk att du förlorar ditt insatta kapital. Historisk avkasning är inte en garanti för framtida avkastning. Inget som skrivs på Finansakademin ska anses vara råd eller fakta. Istället måste du göra din egna analys. Vi tar inget ansvar för förluster, kostnader eller annat som uppstår från att någon tolkat våra texter, åsikter och slutsatser som fakta och/eller finansiell rådgivning. Informationen vi sprider är endast till för att inspirera, utbilda och uttrycka våra egna åsikter. Det är därför viktigt att du är kritisk och vi tar inget ansvar för faktafel, det är upp till dig att kontrollera om du tänkt använda det vi skrivit.

Verktygen som hjälper dig att ta ditt sparande till nästa nivå

Att komma igång med aktier och fonder som sparform kan ibland kännas överväldigande, kanske framförallt om du tidigare bara kommit i kontakt med ett klassiskt sparkonto. Många säger att det bara handlar om att komma igång och sen “sköter det sig själv”. Den sägningen kan jag hålla med om till viss del, men om du vill ta ditt sparande till nästa nivå så krävs en lite större insats än så.

Varför pensionsspara tidigt är så oerhört viktigt

Pension är något som ungdomar knappt tänker på alls och kanske är det för att de helt enkelt inte vill? Att pensionsspara tidigt är däremot oerhört viktigt oavsett om man tycker det är kul eller tråkigt.

Vad visar vinstmarginalen?

Vinstmarginalen visar den slutgiltiga vinsten per omsatt krona. Vi har i beräkningen tagit bort alla utgifter som företaget haft utom räntekostnader. Det som blir kvar ska då räcka till räntor, utdelningar, skatter och vinst.

Vad visar rörelsemarginalen?

Rörelsemarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona som blir över efter kostnaderna för att bedriva själva verksamheten dragits av. Delen som blir kvar ska täcka eventuella räntekostnader, vinst, utdelning och skatt.

Vad visar bruttomarginalen?

Bruttomarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona blir kvar efter kostnader direkt relaterade till omsättningen, exempelvis material och varukostnader. Delen som blir kvar ska täcka kostnader som exempelvis löner, räntor, utdelningar, vinster och skatt. Bruttomarginalen är bra att kolla på vid analys av handels- eller produktionsbolag.

VAD INNEBÄR NAV-KURS INOM FONDER?

Ett begrepp man stöter på när man granskar olika fonder är NAV-kurs vilket är synonym till andelskurs eller fondkurs. Vad det innebär är hur många andelar av fonden man får för sina pengar. Man tar alla fondens tillgångar (fondförmögenheten) minus förvaltningsavgift dividerat med hur många andelar fonden är uppdelad i. Fondens tillgångar är värdepapper vars pris fluktuerar konstant. I slutet av en vardag då börsen varit öppen stämmer fondbolaget av sina tillgångar och räknar ut sin nya NAV-kurs. Detta resulterar då i att ditt innehav i fonden antingen går upp eller ned i värde.

Vad är First North?

First North är en alternativ handelsplats där bolagen inte ställs inför så hårda krav som på large, mid och small cap. Här kan man handla små tillväxtbolag på den nordiska marknaden First North inkluderar bolag från Sverige, Danmark, Finland och Island.

VAD ÄR EN STATSSKULDVÄXEL?

En statsskuldväxel är ett räntebärande papper som innebär att man lånat ut pengar till staten. Vanligtvis är löptiden 3 månader men det kan variera, dock maximalt 1 år. Är löptiden mer än ett år brukar man istället benämna det statsobligation. Avkastningen är låg men anses också vara riskfri då om staten inte ska kunna betala kortfristiga lån måste det hända något extraordinärt, vilket anses vara högst osannolikt. Skuldebrevet är en så kallad nollkuponare som innebär att du får ingen löpande avkastning, istället är avkastningen skillnaden mellan det nominella värdet och vad man betalt för statsskuldväxeln. Ett förenklat exempel är att du köper idag pappret för 1000 kronor och efter 3 månader på förfallodatum får du tillbaka 1010 kr. I dagsläget är räntan dock negativ vilket innebär att du får tillbaka mindre än du lånat ut.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier, ofta kallade “preffar”, kan man beskriva som en hybrid mellan en vanlig aktie och en obligation. Den stora fördelen med preferensaktier gentemot vanliga är att du har en förutbestämd, oftast högre utdelning än stamaktierna. Skulle företaget hamna i ekonomisk kris har preferensaktierna även förtur till utdelning. Detta kommer dock till priset av en oftast sämre kursutveckling än i A eller B-aktier till följd av att utdelningen redan är förutbestämd och därmed även potentialen begränsad.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier, ofta kallade “preffar”, kan man beskriva som en hybrid mellan en vanlig aktie och en obligation. Den stora fördelen med preferensaktier gentemot vanliga är att du har en förutbestämd, oftast högre utdelning än stamaktierna. Skulle företaget hamna i ekonomisk kris har preferensaktierna även förtur till utdelning. Detta kommer dock till priset av en oftast sämre kursutveckling än i A eller B-aktier till följd av att utdelningen redan är förutbestämd och därmed även potentialen begränsad.

Vad är en kryptovaluta?

Kryptovaluta är en digital valuta som bygger på block-chain teknologi och den har verkligen kommit för att stanna. Till en början sågs det bara som en digital valuta, men under senare år har vi sett allt från smarta kontrakt och decentraliserade banker till spel med digitala bevis på ägandeskap. Läs vidare för att få reda på mer om kryptovalutans resa men även hur du tar dina första steg för att börja investera.

Vad är en fond och vad finns att välja på?

En fond är en samling värdepapper som förvaltas av en eller flera förvaltare som jobbar på fondbolaget i fråga. Ökar fondens innehav i värde ökar också din andel i samma takt, och vice versa vid nedgångar. Därför är det viktigt att kolla vad det är fonden har investerat i. Som fondsparare äger man indirekt fondens tillgångar. Investerar fonden i aktier har du inte de rättigheter man skulle haft om man istället ägde aktierna direkt. Läs om rättigheter och skyldigheter som aktieägare.

Vad är en börshandlad fond (ETF)?

ETF står för exchange traded fund och betyder börshandlad fond. En sådan handlas över börsen precis som med vanliga aktier. Priset på en ETF speglar utvecklingen i en underliggande tillgång, vanligtvis ett aktieindex eller en råvara.

Vad är en borgenär, gäldenär och borgensman?

När man pratar lån är borgenär, gäldenär och borgensman begrepp som används flitigt, att förstå vad de innebär är oerhört viktigt innan man ingår ett låneavtal.

Borgenär
Detta är den som lånar ut pengar, ibland även kallad fordringsägare. Vanligtvis är det en bank men kan också vara en privatperson.

Gäldenär
Gäldenären är låntagaren, det är då också denna som ska betala tillbaka lånet och kostnader som lånet medför.

Utdelningsportfölj – Är det verkligen så bra?

En utdelningsportfölj är det många som har, kollar man på finanstwitter tävlar folk till och med om hur hög utdelning man får från sin portfölj. Med men är det verkligen så bra som man tror?

Vad är en utdelningsportfölj?

En utdelningsportfölj består av aktier som ger direktavkastning. Man försöker ofta mäta sin passiva inkomst i hur mycket man får ut i utdelning varje månad. Många köper till och med en portfölj med upp mot 30-40 aktier utan att göra analys av bolagen, utan istället enbart för att de ger utdelning.

TIMING THE MARKET BEATS TIME IN THE MARKET

En av finansmarknaden mest använda klyschor går – “Time in the market beats timing the market”. Köper du en passiv indexfond kan du som investerare vänta dig en årlig avkastning på ca 8% årligen, över tid går börserna alltid upp. Men stämmer det verkligen?

THE INTELLIGENT INVESTOR RECENSION

The Intelligent Investor är en bok skriven av värdeinvesteringens fader Benjamin Graham (1894-1976) där han diskuterar hur en intelligent investerare bör tänka i olika situationer. I boken kan man läsa om hur man ska analysera enskilda aktier, mycket om indexfonder, obligationer och krascher som tidigare skett. Graham delar upp en intelligent investerare med två karaktärsdrag; the defensive investor och the enterprising investor. Skillnaden mellan dessa är att den “företagsamma” investeraren är villig lägga mer arbete för att försöka göra så kloka investeringsbeslut som möjligt.

TANKEFÄLLOR ATT UNDVIKA I DITT SPARANDE

Det finns mängder med tankefällor man kan fastna i när man sparar på börsen. Genom att förstå vilka de är och aktivt försöka undvika dem ökar man sin chans till bättre affärer.

Tänk alltid alternativkostnad

Har du svårt att göra val i investeringar, privatlivet eller karriären? Kanske kan i så fall idén bakom alternativkostnad hjälpa dig att ta rätt beslut.

Ta rygg på ett proffs

För dig som inte vill lägga för mycket tid på research och att leta upp undervärderade aktier kan det vara en bra idé att ta rygg på ett börsproffs. Med detta menas att man direkt eller indirekt köper aktier i samma bolag som investeraren man tar rygg på. Detta har i många fall visat sig vara ett framgångsrecept och väljer du rätt investerare har du stor möjlighet att få en god avkastning över tid.

Sveriges mäktigaste familjer recension

I boken Sveriges mäktigaste familjer skriven av Anders Ström får man läsa om 15 familjer som har ett avsevärt inflytande i svenskt näringsliv. Familjerna och dess bolag är:

SMART BETA – ETT BÄTTRE INDEXSPARANDE?

En indexfond som slår index. Det låter nästan för bra för att vara sant, men är precis vad sk. smart-beta fonder utlovar.

Skillnaden på räntefonder och aktiefonder

Idag börjar allt fler svenskar inse vikten av att ha ett ordentligt sparkapital, men att veta hur man ska placera sina pengar är inte alltid så lätt. De flesta väljer att börja spara i fonder istället för ett direktägande i aktier.

SKILLNAD MELLAN INDEX OCH INDEX

På senare år har det blivit allt mer populärt att investera i passivt förvaltade indexfonder som tar rygg på aktiemarknadens långsiktiga uppåttrend. Men hur är dessa index uppbyggda, vad investerar egentligen en indexfond i?

SHILLER P/E – HUR DYR ÄR BÖRSEN?

Det kanske vanligaste måttet för att avgöra börsens “pris” är att addera börsvärdet av alla noterade bolag på aktuell börs och jämföra mot de adderade vinsterna. Med andra ord ett P/E tal på hela börsen.

SHARPEKVOT – HUR BRA INVESTERARE ÄR DU?

Sharpekvot är ett mått som talar om hur bra en aktieportfölj eller fond avkastat i förhållande till vilken risk man tagit. Ju högre tal desto bättre. Det räcker inte att bara kolla på hur hög avkastning en portfölj har avkastat, man måste också ta hänsyn till vilken risk man tagit. Sharpekvoten är till för just detta, istället för att enbart jämföra avkastning med olika portföljer kan man med sharpekvoten jämföra vilken portfölj som avkastat bäst men också tagit lägst risk. Viktigt att notera är att det är bakåt man kollar och det som skett tidigare behöver inte ske i framtiden.

SCHABLONSKATT PÅ ISK, SÅ FUNGERAR DET

Schablonskatt innebär att man betalar en årlig skattesats på hela sitt innehav vilket befriar en från reavinstskatt (30% på kapitalvinst). Schablonskatt eller reavinstskatt beror på vilket konto du handlar dina värdepapper eller fonder från. Handlar man från ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring blir man schablonbeskattad och har man en aktiedepå betalar man istället reavinstskatt. Läs mer om investeringssparkonto, värdepappersdepå och KF här. Nästan alltid med dagens låga schablonskatt blir skatten lägre än i en aktiedepå. Staten förlorar alltså skatteintäkter, däremot är intäkterna genom schablonskatt mer förutsägbara vilket blir till fördel för staten.

Schablonmetoden vid kapitalvinstberäkning

Kapitalvinsten i en traditionell aktiedepå beskattas med 30%. Gäller det investeringssparkonto eller kapitalförsäkring finns andra regler. Läs mer om aktiedepå, ISK och KF. Vid beräkning av kapitalvinst tas försäljningspris subtraherat med omkostnadsbelopp (inköpspris, deltagande i nyemission m.m.). Det är inte alltid självklart hur mycket man lagt ned på sina värdepapper och då är schablonmetoden värdefull.

SÅ KAN DU LEVA LYXLIV UTAN ATT SPENDERA EN KRONA

Det outbildade tankesättet hos gemene man är att genast dra slutsatsen “Oj, det måste kosta mycket pengar.” eller “Det skulle jag aldrig ha råd med.” Men tänker man ett varv extra inser man snart att det inte alls behöver kosta pengar. Först och främst måste vi hålla isär två begrepp; utgift och kostnad. En utgift uppstår när man köper en vara, en kostnad uppstår när det man köpt har förbrukats och det är först när något har förbrukats det blir en konsumtion, allt annat är bara en placering.

Så kan du äga ett fritidshus helt gratis

Visste du att det är möjligt att äga ett fritidshus i exempelvis Spanien, på västkusten eller i fjällen och inte betala en krona? Låter det för bra för att vara sant? Faktum är att det finns lagar som möjliggör detta och jag ska dela med mig hur.

Risk – vad är det egentligen?

För de allra flesta av oss är risk på börsen ett ganska enkelt koncept, risk är möjligheten att tillgången du äger går ner i värde. När fondförvaltare eller ekonomer pratar om risk på aktiemarknaden menar de dock i allmänhet något lite annorlunda.

Rich dad, Poor dad – Recension

Vad är hemligheten bakom rika personers framgång? Är det sparsamhet, att våga ta risker eller är det bara ren tur? Robert Kiyosaki, författaren bakom boken “Rich dad – Poor dad” tror sig ha hitta svaret.

REKLAM OM SNABBLÅN – ÄR DET ENS LAGLIGT?

Snabblåneföretag finns vart man än kollar; på TV:n, på mobilen eller på bussen. Deras marknadsföring går i många fall ut på att normalisera snabblån. I en allt för vanlig reklam på TV får man följa med den glada och lyckliga familjen Sanati där bland annat datorn, poolen, bilen och roddmaskin är köpt för pengar de inte har. Vad vill man säga med denna typ av reklam? Jag tolkar det som följande: “Det är okej att lyxkonsumera även om du inte har råd, det är fler som gör det”. Att marknadsföring som denna är skadligt och leder till att människor får en skev bild av pengar råder det inga tvivel om. Men är det egentligen okej att marknadsföra sig på detta vis?

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM AKTIEÄGARE

En aktieägare är som du kanske vet en delägare av ett bolag. Som delägare har du många rättigheter men få skyldigheter. Man behöver inte betala bolagets skulder eller vara aktiv ägare i bolaget men ändå har man rätt till bolagets vinster. Nedan har jag punktat upp vilka rättigheter och skyldigheter man har som aktieägare.

Räkna på exponentiell avkastning

Som vi tidigare lärt oss är ränta-på-ränta världens åttonde underverk vilket vi över tid kan utnyttja för att bygga en förmögenhet. Frågan är dock hur vi skall beräkna det, hur lär vi oss att snabbt räkna exponentiellt?

OSLOBÖRSENS LISTOR

Geografisk diversifiering är ett bra sätt att sprida riskerna i ett aktiesparande och det kan därför vara intressant att kolla på andra länder att investera i, så varför då inte vårt grannland Norge? Här kan man hitta riktiga guldkorn till bolag. Men har man inte läst på innan kan det vara klurigt med att veta vilken handelsplattform eller lista man ska kolla på och vilka krav som ställs på bolagen, vilket för övrigt är väldigt relevant. Nedan är listorna listade i storleksordning och även förslag på svenska motsvarigheter för att underlätta.

OPTIONER OCH TERMINER, VAD ÄR DET?

Optioner och terminer är två typer av derivatinstrument. Det är avtal om en framtida affär och är baserat av värdet på respektive underliggande tillgång, vanligtvis en aktie, råvara eller ett index. I dessa avtal är den underliggande tillgången bestämd, kvantitet av respektive tillgång, avtalets löptid, priset vid slutdag (lösenpris) och hur hög premie utfärdaren får betalt. För att en option eller termin ska kunna uppstå måste det finnas en säljare och en köpare. Därefter är dock möjligt att under hela löptiden handla sina optioner och terminer på andrahandsmarknaden.

ÖPPETTIDER FÖR BÖRSER RUNT OM I VÄRLDEN

Tokyo 02:00 – 04:30
05:30 – 08:00

SS-Thin-Gray-Line.jpg
Shanghai 03:30 – 05:30
07:00 – 09:00

SS-Thin-Gray-Line.jpg
Hong Kong 03:30 – 10:00

OBLIGATIONER – VAD ÄR DET?

En obligation är en typ av räntebärande skuldebrev. Istället för att ta ett banklån kan staten eller stora företag ge ut obligationer där man lånar pengar på en bestämd tid till bestämd ränta. Räntan investerare kan få när staten ger ut obligationer brukar kallas för den riskfria räntan.

NORMANBELOPP – HUR FUNGERAR DET?

Ett vanligt begrepp man stöter på när man utvärderar olika fonder är normanbelopp. Begreppet kommer från Peter Norman som var Sveriges finansmarknadsminister mellan 2010-2014. Med hjälp av begreppet får man en klarare bild över hur hög avgift utskrivet i kronor en fond tar ut på ett sparande på 1 000 kronor i månaden i 10 år. Genom att man vanligtvis får en procentuellt avgift angiven kan vara svårt att få en bild över hur mycket pengar en fond tar i avgift om man månadssparar. Då kommer normanbeloppet väl till hands. Så här kan det se ut när man jämför fonders avgifter.

Nikkei 225 (NI225)

Nikkei är ett aktieindex som mäter de 225 största bolagen på den japanska marknaden. Indexet är värdeviktat och mäts exklusive utdelningar. Nikkei startade 7:e September 1950.

Läs på: Vad är ett index? Exklusive, inklusive utdelningar? Värdeviktat, likaviktat?

Se utvecklingen av Nikkei 225 (NI225)

Misstaget som kan kosta dig en förmögenhet

Har du någonsin hört talats om sambolagen? Det kan bli en dyr historia om man inte tar hänsyn till den och aktivt avtalar bort den.

MISSTAG ATT UNDVIKA SOM UTDELNINGSINVESTERARE

För utdelningsjägare är det onekligen nödvändigt att göra en bedömning om hur stabil ett bolags utdelning egentligen är och det finns tre misstag som är relativt vanliga men också lätta att undvika.

Mini-future – Vad är det?

Mini-futures är en börshandlad produkt som följer prisutvecklingen på en aktie, råvara eller ett index (underliggande tillgång). Produkten har en så kallad hävstång vilket innebär att avkastningen går upp och ned mer än den underliggande tillgången, längre ned i artikeln följer ett exempel som förtydligar detta.

Mekaniska strategier med “Investerarfysikern” Henning Hammar

Henning Hammar eller Investerarfysikern är i mångas ögon mästare av så kallade kvantitativa eller mekaniska investeringar. Hennings sätt att investera sticker minst sagt ut från mängden. Strategierna han använder går ut på att helt ta bort den mänskliga faktorn, man ska alltså låta bli att göra en egen analys. Eftersom människor är benägna att begå misstag blir det oftast bättre om man följer enkla regler som fungerat historiskt anser Henning. Hans strategier har avkastat en bra bit över 20% årligen.

Löneväxling, när är det ett bra alternativ?

Löneväxling kan vara ett bra ekonomiskt beslut för några men inte alla. Vilka är det då som bör löneväxla?

Vad innebär det att löneväxla?

Löneväxling innebär att man tar som anställd byter bort en del av sin bruttolön mot en annan förmån, vilket kan vara exempelvis sjukvård, förmånsbil för privat bruk eller extra tjänstepension som också är det vanligaste alternativet.

LARGE CAP, MID CAP & SMALL CAP – VAD ÄR SKILLNADEN?

Aktierna på den svenska marknaden är uppdelad i olika listor för att skapa ordning och reda. Vi kommer nu gå igenom large cap, mid cap och small cap som tillsammans utgör det man kallar för Stockholmsbörsen. Genom dessa listor hittar vi de största och de mest reglerade börsnoterade bolagen. Det som bestämmer vilken lista ett bolag hamnar på bestäms av dess börsvärde, kraven hittar du nedan.

LÄR DIG TOLKA NYCKELTAL

artiklar Senaste nytt på bloggen VAD ÄR EN KRYPTOVALUTA? Läs mer > DÄRFÖR BÖR DU INTE KÖPA AKTIER HOS DIN ARBETSGIVARE Läs mer > EKONOMISKT OBEROENDE MED 4%-REGELN: FUNKAR DET? Läs mer > BOKRECENSION – FLASH BOYS Läs mer > LÄR DIG TOLKA NYCKELTAL July 23, 2018 Utbildning, Nyckeltal, Kurt Nyckeltal är ett snabbt och […]

KVANTITATIVA STRATEGIER – EN MAGISK FORMEL FÖR ATT SLÅ MARKNADEN?

En enkel formel för att slå marknaden? Det som låter för bra för att vara sant är oftast också det. Är kvantitativa investeringar undantaget från regeln?

Kraftiga orosmoln över framtidens pension

Tycker du att våra pensionärer lever på en stram budget? Vänta bara tills dagens unga vuxna ska gå i pension. Framtidens pension står inför tuffa utmaningar och de som vill ha en hygglig peng att leva på måste inse att det kommer behövas eget engagemang. I artikeln listas några varningsflaggor som kan påverka våra framtida pensioner negativt.

KÖPA HYRESFASTIGHET ELLER INVESTERA PÅ BÖRSEN?

Räntor är låga, börsen är orolig, vart är det bäst att investera? Ingen vet, men det finns fler alternativ än dessa. En hyresfastighet kanske? Fördelarna är starka men också som med allt annat finns även nackdelar, vi ska ta en titt på hur möjligheterna ser ut.

Köp billigt – Sälj dyrt

Köp billigt – sälj dyrt. Kanske det mest självklara, men som många upptäcker också det allra svåraste inom investeringar. Vad är egentligen billigt och vad är dyrt när man pratar om aktier?

KONTINUITETSPRINCIPEN – VAD ÄR DET?

Kontinuitetsprincipen innebär att vid ett så kallat benefikt fång som innebär att man får äganderätt utan motprestation (exempelvis via arv, bodelning, testamente eller gåva) så får man ta över dennes omkostnadsbelopp, vilket är inköpspris, plus kostnader, som exempelvis deltagande av nyemission i aktier eller tillbyggnad i fastighet.

Kompletta guiden för att komma igång med aktier

En aktie representerar ägarandel i ett bolag. Om man äger en aktie är man faktiskt delägare i bolaget ifråga. Som delägare medföljer vissa rättigheter och skyldigheter men den viktigaste rättigheten är att man får ta del av bolagets vinster.

Kom igång och börja spara pengar

Har du också känt att det är mycket månad kvar av lönen? Det är en tyvärr alltför vanlig känsla bland många. En dåligt skött privatekonomi märks även i andra sammanhang. Du kan drabbas av en oväntad utgift som att bilen behöver repareras eller du har inte råd att hänga med vännerna på något kul ni planerat tillsammans.

Kan du slå Mr. Market?

När över 90% av alla aktivt förvaltade fonder misslyckas med att över tid överprestera mot börsens index kan man ställa sig frågan, är det ens möjligt. Om professionella investerare som anförtros miljardbelopp att förvalta och har alla verktyg de kan önska sig misslyckas, hur ska privatpersoner då ens ha en chans.

IPS konto – Hur fungerar det?

Tanken med ett IPS-konto som man kanske kan gissa är att sparandet är öronmärkt till din pension. Man åstadkommer detta genom att kapitalet blir skyddat från uttag tills den dag man fyllt 55 år. I detta konto hade man tidigare skatteavdrag vilket gjorde det till ett bra alternativ då. Dock finns inte avdraget kvar utan nu blir man istället dubbelbeskattad då man lägger in skattade pengar och när det är dags att skörda frukterna räknas det in i inkomstdeklarationen och man blir beskattat ännu en gång.

INVESTERA SOM MÄSTARNA – RECENSION

Citatet av Charlie Munger inleder passande nog Jonas Bernhardssons bok Investera som mästarna. I denna bok presenteras hur 17 investerare från hela världen över långa tidsperioder lyckats (och i vissa fall misslyckats) med det akademikerna anser omöjligt – att slå index..

Höken och Näktergalen

En näktergal, som satt högt upp på en ek och sjöng enligt sin vana, sågs av en hök som, i behov av mat, svepte ner och grep honom. Näktergalen, på väg att förlora sitt liv, vädjade till höken om att släppa honom och sa att han inte är stor nog för att stilla hungern av en Hök som, om han ville ha mat, borde jaga dem större fåglarna. Höken avbröt näktergalen och sa: ”Jag skulle ha sannerligen förlorat vettet om jag skulle ha släppt mat som var redo i min hand, för att jaga fåglar som ännu inte är i mitt sikte.”

Has the West Lost It – recension

Has the west lost it, skriven av Singapores tidigare FN-ambassadör Kishore Mahbubani, är en högaktuell bok som beskriver dagens politiska och ekonomiska landskap ur ett, för många av oss, nytt perspektiv. Detta är ingen klassisk bok om investeringar, men slutsatserna från boken är i allra högsta grad relevanta för alla långsiktiga investerare.

Gratis pengar från staten

Att belåna eller inte belåna portföljen och privatekonomin är en fråga som gäckat investerare i årtionden. Hävstång på avkastningen måste vägas mot ökad risk på nedsidan. En ganska stor grupp yngre investerare har dock möjligheten att både ha kvar och äta kakan.

Grafen som förutsäger börsen

Den historiskt starkaste faktorn för vilken avkastning en investerare fått på en tillgång är till vilket pris han/hon köpte den. Låg värdering har lett till hög framtida avkastning och vice versa. Är det annorlunda den här gången?

Genomsnittsmetoden vid kapitalvinstberäkning

Vid beskattning av värdepapper i en traditionell aktiedepå kan man använda genomsnittsmetoden. Gäller det investeringssparkonto eller kapitalförsäkring finns andra regler. Läs mer om aktiedepå, ISK och KF. Genom att ta det totala inköpspriset för alla dina aktier dividerat med antal aktier får du ett genomsnittligt anskaffningsbelopp. När du då avyttrar en aktie kan du beräkna din kapitalvinst. Notera att det gäller varje aktie för sig, exempelvis en aktie i Ericsson räknas för sig och en aktie i Holmen räknas för sig.

Freakonomics Recension

Vad är likheten mellan ku klux klan och en grupp fastighetsmäklare?
En till synes omöjlig frågeställning och kanske inte det första man väntar sig att en prisbelönt chicagoekonom skall forska om. Men Stephen J. Dubner är heller ingen vanlig ekonom och Freakonomics är inte som någon annan ekonomibok.

FÖRKLARINGSVÄRDE – BLIR DU BLÅST AV DIN FÖRVALTARE?

Köper du en aktivt förvaltad fond, med tillkommande avgifter, förväntar du dig antagligen att fondens innehav och utveckling också skall skilja sig betydligt från index. Tyvärr inte är så inte alltid fallet.

FINTECH – VAD ÄR DET?

Ett begrepp som växt allt mer i och med digitalisering är fintech. Det står för finanstekonologi och begreppet innefattar all ny IT-teknologi på finansbranschen. Genom att applicera teknologi i finansbranschen kan många led effektiviseras och göras mer skalbara vilket ger utrymme till prispress på marknaden.

FEAR OF MISSING OUT (FOMO) – INVESTERARENS VÄRSTA FIENDE

Fear of missing out eller FOMO är ett begrepp som blivit mer uppmärksammat på senaste tid. Det gäller inte bara inom finans men jag kommer hålla mig till detta ämne.

FA Special: Corona- & oljekris, ska man sälja, köpa eller sitta kvar med sina aktier?

Stora svarta rubriker säger att fabriker stänger ned och låter sina anställda gå hem, Kinas inköpschefsindex har störtdykt till 35,7, börser runt om i världen ner ~ 10-20%, oljepriset ned 30% på en vecka. I tider som dessa är det lätt att gripas av panik men är det ett undantag denna gång? Går det att förutspå sämre tider?

ENKEL BORGEN OCH PROPRIEBORGEN

Att gå i borgen för någon innebär att man åtar sig ansvaret att betala långivaren för någon annans skuld. Det finns två typer av borgen enligt handelsbalken. I min förklaring kommer använda mig av begreppen borgenär, gäldenär och borgensman som är viktiga att känna till.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones är ett aktieindex som visar de trettio största företagen på de amerikanska börserna. Indexets värde visas exklusive utdelningar och det är ett så kallat värdeviktat index. Med start 26:e maj 1896 är det världens äldsta index som fortfarande följs.

DIVERSIFIERING – VAD INNEBÄR DET INOM AKTIER?

Att diversifiera innebär att man breddar eller skapar variation i något, jag kommer se det ur ett aktieägarperspektiv men ordet går att applicera inom andra områden också. Termen används ofta när man diskuterar aktieportföljer och ett råd flitigt angivet är att ha just en “diversifierad portfölj” och att man “inte ska lägga alla ägg i samma korg”.

Deutscher Aktienindex (DAX)

DAX är ett tyskt totalavkastande aktieindex av de 30 största bolagen i Tyskland. Indexet är värdeviktat och startade 31:e December 1987 med basvärde 1000.

Läs på: Vad är ett index? Exklusive, inklusive utdelningar? Värdeviktat, likaviktat?

Se utvecklingen av Deutscher Aktienindex (DAX)

Den första köpoptionen

Thales från Miletos; filosof, matematiker och en av Greklands Sju Vise, hade förutspått ett bra år för olivskörden i staden Miletos, och därmed också en hög efterfrågan på olivpressar. Han gick då till ägarna av pressarna och kom överens med dem om att hyra dessa till ett bestämt pris efter skörden. Då ingen visste om skörden skulle bli god kunde Thales säkra kontrakten billigt. Samtidigt kunde ägarna, genom att få en slant, skydda sig mot en dålig skörd. Thales vad gav frukt. Skörden var utmärkt och han kunde hyra ut pressarna till en mycket bra vinst. Han hade, med andra ord, köpt den första köpoptionen för mer än 3 000 år sedan.

Daytrading – Enklaste sättet att begå finansiellt självmord

I grunden bygger nyckeltalen på företagets balans och resultaträkning. Man analyserar alltså finansiell data för att försöka göra en bedömning av framtida prestation. Utan att ha något att jämföra med är nyckeltalen dock ganska ointressanta. För att få en bild av om ett tal är bra eller dåligt bör du därför jämföra mot tidigare verksamhetsår och andra företag i samma bransch. Denna information hittar du enklast hos din aktiemäklare eller i företagens kvartals och årsrapporter.

DÄRFÖR BÖR DU INTE KÖPA AKTIER HOS DIN ARBETSGIVARE

Det ryktas att medelsvensken har ungefär 1-2 bolag i sin aktieportfölj. Något jag upplevt är att många dessutom är tungt viktade i aktierna hos sin egen arbetsgivare, vilket får investeraren i mig att rysa. Jag ska förklara varför jag anser att det inte är en bra idé att köpa aktier hos sin arbetsgivare.

CORONA-KRISEN: Ska jag sälja mina fonder? (Tips)

Mitt namn är Marcus Lindblad, jag driver Financer.com samt SparaCash.se och får dagligen många frågor kring sparande och hur man ska agera nu i krisartade tider på börsen med anledning av coronaviruset COVID-19.

Core-satellite Investing

Core-Satellite Investing är en strategi som blivit väldigt populär senaste tiden men som många inte visste hade ett namn. Strategin bygger på att man har en kärna i portföljen som består av breda index placeringar, vanligast bland svenska investerare är högst sannolikt fonder som följer OMXSPI eller MSCI world. Utöver basen så har man de så kallade satelliterna som är mer aktiva placeringar som kan justeras beroende på börsklimat, denna kan bestå av aktiva fonder, hedgefonder, räntor, råvaror, derivat eller enskilda aktier.

Börsvärde, vad är det?

Ett vanlig begrepp inom aktievärlden är börsvärde. Ett bolags börsvärde räknas ut genom att ta aktiepriset multiplicerat med antal aktier bolaget är uppdelat på. Produkten av det är enkelt sagt vad hela företaget skulle vara värt om man skulle köpa hela bolaget.

Bokrecension – Flash Boys

Flash Boys är bok om den ljusskygga högfrekvenshandeln på Wall Street, skriven av Michael Lewis, kanske mest känd som författaren bakom de senare filmatiserade böckerna Moneyball och The Big Short.

BETAVÄRDE, VAD INNEBÄR DET?

Beta-värde (β) eller beta-tal är ett mått som används för att mäta svängningar i enskilda aktier gentemot ett jämförelseindex. Nyckeltalet används ofta som ett riskmått för att få en fingervisning hur hög eller låg marknadsrisk man tar. Är betavärdet 1,0 har aktien i fråga korrelerat helt med index. Är värdet över 1,0 svänger det mer än sitt jämförelseindex, ungefär som att handla med hävstång. Vice versa om beta är under 1,0, då är svängningarna i aktien mindre än sitt jämförelseindex och anses då vara “en säkrare placering”.

BÄSTA AKTIEÄGARFÖRMÅNERNA

Visste du att det finns mer än kurstillväxt och utdelning att vinna på aktier. En del företag belönar även sina ägare med rabatter eller andra fördelar på deras produkter. Nedan listar jag de, enligt mig, bästa aktieägarförmånerna företag från hela världen har att erbjuda.

Att spara i ISK – tips och tricks för att maxa sparandet

Mitt namn är Daniel och jag driver iskkonton.se där jag försöker skapa en enkel och tydlig guide för aktiesparande i allmänhet och investeringssparkonto i synnerhet. På sistone har jag märkt ett ökat intresse för börsen och aktier, där många passar på att ta sina första steg på börsen. Därför tänkte jag att de vore passande att dels gå igenom lite grundläggande kunskap om ISK och en del tips.

ATT INVESTERA I GULD – FALLGROPAR ATT UNDVIKA

Att investera i guld finns det många anledningar till. Det är exempelvis bra för portföljdiversifiering, att skydda sin förmögenhet mot inflation och geopolitiska oroligheter. Det är därför inte konstigt att många inklusive mig själv inkluderar guld i portföljen. Men det är vissa saker jag tycker alla som har guld borde förstå. Vi ska reda ut vad det är i denna artikel och jag kommer inte bara att ta hänsyn till avgifter och risker, utan även skattesystemet (det har större påverkan än vad många tror). Jag kommer att ta upp tre vanliga sätt att investera i guld och belyst särskilda för- och nackdelar med varje sparform.

ARITMETISK & GEOMETRISK AVKASTNING – VAD ÄR SKILLNADEN?

Det finns olika sätt att presentera avkastning. Den kan anges som aritmetisk eller geometrisk. Skillnaden är helt matematisk. Nedan följer ett räkneexempel.

Är indexinvestering vår tids bubbla?

Låga avgifter, enkla att spara i och nio fall av tio bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder. När indexfonder säljs in till investeraren låter det nästan lite för bra för att vara sant. Två män som tror det är finanslegenderna Bill Ackman och Michael Burry.

Aktieindexobligationer – hög avkastning till obefintlig risk?

Aktieindexobligationer eller kapitalskyddade produkter lovar hög potentiell avkastning till noll risk. Går den ekvationen verkligen ihop?

Aktieindexobligationer – hög avkastning till obefintlig risk?

Aktieindexobligationer bygger på den enkla men tilltalande iden om att man som sparare skall få ta del av aktiemarknadens uppgång utan att riskera att följa med på nedsidan. Detta uppnås genom en kombination av en lång obligation och en option på en aktiemarknad.

8 lärorika böcker inom finans och ekonomi

Tycker du om att läsa? Hur ser din boksamling ut? Vi har samlat våra bästa tips på böcker inom finans och ekonomi. Dessa handlar om aktier och fonder, privatekonomi och även lite personlig utveckling.

5 SÄTT DU KAN FÖRBEREDA DIG INFÖR EN BÖRSKRASCH

Det ryktas om att börskraschen är precis bakom hörnet, om detta påstående stämmer eller inte kan ingen säga med säkerhet. Däremot kan man säkra sin ekonomi genom att planera och ligga steget före, när det väl brakar loss kan det vara för sent. Vi ger dig fem sätt du kan förbereda dig på.