Finansakademin

artiklar

ATT INVESTERA I GULD - FALLGROPAR ATT UNDVIKA

April 26, 2020 Blogg, Strategier, Åke
Att investera i guld finns det många anledningar till. Det är exempelvis bra för portföljdiversifiering, att skydda sin förmögenhet mot inflation och geopolitiska oroligheter. Det är därför inte konstigt att många inklusive mig själv inkluderar guld i portföljen. Men det är vissa saker jag tycker alla som har guld borde förstå. Vi ska reda ut vad det är i denna artikel och jag kommer inte bara att ta hänsyn till avgifter och risker, utan även skattesystemet (det har större påverkan än vad många tror). Jag kommer att ta upp tre vanliga sätt att investera i guld och belyst särskilda för- och nackdelar med varje sparform.

ETF (börshandlad fond)

En ETF ger dig rättighet till fysiskt guld, du köper alltså ett löfte om att du har rätt att hämta ut din råvara fysiskt. Detta system bygger på förtroende, att du som ägare av en ETF verkligen tror på att det finns guld bakom löftet. Det är dock bevisat att det finns mer pappersguld än vad det finns fysiskt guld i världen, vilket innebär att ifall alla ska hämta ut allt sitt guld samtidigt kommer det inte finnas tillräckligt för att täcka alla löften. Huruvida påståendet om pappersguld stämmer eller inte blir för långt för att ta upp i denna artikel.

En vanlig missuppfattning är att man helt kommer undan denna risk genom att köpa fysiskt uppbackade ETF:er. Alltså att det finns en guldtacka öronmärkt till dig och som du kan hämta ut. Det många missar är att det ställs krav för att kunna hämta ut guldet fysiskt. Ett exempel är världens största fysiskt uppbackade ETF; SPDR Gold Trust (GLD). Ska man hämta sitt guld fysiskt av dem krävs det att du är en “Authorized Participant” och har en så kallad “Basket” (100,000 andelar vilket motsvarar $15,9 miljoner). Det finstilta villkoren (som ingen läser) styrker detta, här är två citat ur villkoren.

Baskets may be created or redeemed only by Authorized Participants. Each Authorized Participant must (1) be a registered broker-dealer or other securities market participant such as a bank or other financial institution which is not required to register as a broker-dealer to engage in securities transactions, (2) be a participant in DTC, or DTC Participant, (3) have entered into an agreement with the Trustee and the Sponsor, or the Participant Agreement, and (4) have established an unallocated gold account with the Custodian, or the Authorized Participant Unallocated Account. The Participant Agreement provides the procedures for the creation and redemption of Baskets and for the delivery of gold and any cash required for such creations or redemptions. A list of the current Authorized Participants can be obtained from the Trustee or the Sponsor.”

På listan av Authorized Participants står inte du som småsparare. Du kan alltså inte hämta ut ditt guld som privatperson även om den är fysiskt uppbackad. Systemet bygger således på att du har förtroende för att banken verkligen har guldet de påstår sig ha.

En stor fördel med ETF:er är annars att man kan äga guldet via ett ISK-konto och därav får låg skatt. Du måste dock betala förvaltningsavgift, courtage och växlingsavgift i en ETF. Total årlig kostnad (inklusive schablonskatt) kan uppgå till cirka 1% per år. En annan viktig fördel att belysa är att man snabbt kan få guldexponering med några få tusenlappar.

Fysiskt guld (tackor, mynt & smycken)

Du kan köpa en guldtacka, mynt eller smycke som du förvarar hemma eller i bankfack. Att köpa fysiskt guld kostar i spread, det är inte ovanligt att du behöver betala 5% över spotpris för att köpa guld, när du vid ett senare tillfälle vill sälja måste du sälja till 5% under spotpris, vilket innebär att stor del av ditt kapital försvinner.

Ett vanligt råd är att man ska köpa fysiska ädelmetaller för att slippa emittentrisken hos ETF:er, förvaltningsavgiften och schablonskatten som urholkar värdet över tid. Rådet är dock onyanserat. Emittentrisken slipper du, guldet är redan i dina händer. Däremot finns det här också en typ av förvaringskostnad, bankfack kostar några hundralappar per år och förvarar du ditt guld hemma behöver du eventuellt komplettera din hemförsäkring vilket leder till en förhöjd försäkringspremie. Att du slipper ISK-skatten kan faktiskt vara en stor nackdel för dig.

Många tror att investeringsguld (och silver) är skattefritt, det är visserligen befriat från moms men kapitalvinstskatt på 30% ska ändå betalas. Du kan komma undan skatten helt genom att handla med mynt som är lagligt betalmedel eller att få ditt guld klassat som personligt lösöre. I fallet med personligt lösöre får du göra en reavinst på 50000 kr under beskattningsåret utan att behöva betala kapitalvinstskatt. Du måste dock kunna motivera att du använt guldet för personligt bruk (exempelvis smycke), vilket kan bli svårt när det gäller större summor.

Inkomstskattelagen(1999:1229) 52 Kap 2 §: “För tillgångar som den skattskyldige innehaft för personligt bruk (personliga tillgångar)”………. “Kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor.”

Aktier

Genom att investera i bolag som prospekterar guld är tanken att man kan få viss exponering. Går guldpriset upp kommer bolagen att få medvind då deras produkt kan säljas dyrare och vice versa vid nedgång. Däremot finns det bolagsspecifika risker; ett företag kan skötas dåligt. De kan exempelvis belåna sig kraftigt och därefter inte hitta guld att utvinna. Aktiepriserna kommer därför inte spegla guldpriset till 100%. Jag har jämfört fem stora gruvbolag mot guldpriset (USD/Oz) sedan 2006 i grafen nedan. Som man ser speglar inte bolagen guldpriset i praktiken.

Jämförelse på Avanza av guldpriset och fem guldbolag.
– Torex Gold Resources Inc (TXG)
– Newmont Corporation (NEM)
– Gold Fields Ltd (GFI)
– Barrick Gold Corp (GOLD)
– Kinross Gold Corp (KGC)

Hur ska man då investera i guld?

Att investera innebär ett medvetet risktagande. Man kan inte undvika riskerna helt utan istället ska man lära sig att hantera dem. Att investera i guld är inget undantag. Det finns för- och nackdelar med ovanstående sparformer. Vilken nackdel som är störst är svårt att säga och det kan därför vara klokt att diversifiera bland olika ETF:er och fysiskt guld, eventuellt även gruvbolag om man vill. Låt dig inte skrämmas av alla nackdelar jag belyst. Istället vill jag att du ska förstå riskerna och inse att äga en fysiskt uppbackad ETF är kanske inte riskfritt, att köpa fysiskt guld kan innebära en stor skattesmäll och att gruvbolag kanske inte speglar guldpriset så som du tänkt.

Postat av: ÅKE RIBBING