Finansakademin

artiklar

EKONOMISKT OBEROENDE MED 4%-REGELN: FUNKAR DET?

June 10, 2020 Blogg, Åke
Hur mycket pengar krävs för att sluta arbeta och leva helt på avkastning? Det beror dels på förväntade utgifter men också din inkomst. Oavsett om du följer den så kallade FIRE-rörelsen (Financial Independence and Retire Early) eller om du vill låta ränta-på-ränta arbeta för att sedan kanske gå i pension några år tidigare. Förr eller senare ställs frågan frågan; “Hur mycket behöver jag?” Vi ska ta reda på vad som krävs.

Utgifter

Utgifterna varierar kraftigt beroende på levnadsvanor och livssituation, men jag kommer att referera till en medelpensionär som har 17.700 kr i månaden d.v.s. 212.400 kr per år att hushålla med efter skatt (minpension). Många, särskilt inom FIRE, hävdar att man klarar sig på hälften men för att möjliggöra en okej levnadsstandard använder jag denna siffra.

Inkomster

Vi måste alltså täcka 212.400 kr per år efter skatt på inkomstsidan. Hur mycket pengar investerat behöver vi för att avkastningen ska täcka detta? Det finns en bra tumregel som kallas 4%-regeln. Den säger att om du tar ut 4% av ditt kapital varje år kommer du med hög sannolikhet aldrig tömma kontot såvida dina pengar ger avkastning på cirka 7%.

Grundaren till idén är William Bengen som analyserade data från 1926-1976 och kom fram till att 4% per år är den maximala uttagstakten för att också kompensera spararen för inflation. Samma teori har senare backtestats på olika börser och tidsperioder och i många fall kommer man fram till samma sak.

Däremot, som med allt finns avvikande uppfattningar. Medan några menar att man kan ta ut mer säger andra att 4% är för mycket och pengarna kommer inte att räcka. Exempel på kritik är att ifall man får riktigt usla år i början av uttagsperioden kan det bli svårt för kapitalet att återhämta sig (Läs mer på Forbes), blir det hyperinflation måste du förlita dig på att dina investeringar kompenserar dig tillräckligt och man kan få en börs som står stilla i många år. Ett bra argument för att det är okej att ta ut 4% eller mer är att det oftast inte är den enda inkomsten man har. Man får sin tjänstepension och allmänna pension när det är dags för det, man kanske extraknäcker med sin hobby och får in en mindre inkomst där.

Slutsats

Hur ska vi då tänka med detta? En sak vi alla kan komma överens om är att marginaler inte är dåligt. Gör vi bedömningen att 4%-regeln är säker nog krävs det 5.310.000 kr för att bli ekonomiskt oberoende i vårt exempel. Däremot vill man ha vara på den säkra sidan kan det vara smart att ta ut en mindre procentsats, förslagsvis 3%. Denna procentsats har fått oerhört lite kritik, och de flesta håller med om att det är en hållbar uttagstakt. I det fallet krävs 7.080.000 kr.

Alltså, har du utgifter som en medelpensionär (17.700 kr/mån) och vill sluta jobba krävs det mellan 5.310.000 och 7.080.000 kr beroende på hur mycket säkerhetsmarginal du tycker är lämpligt samt hur din intjänade pension och andra inkomstkällor förväntas bli. Denna summa kan med hjälp av ränta-på-ränta uppnås relativt enkelt om man har några år på sig att spara.

Postat av: ÅKE RIBBING