Finansakademin

artiklar

BETAVÄRDE, VAD INNEBÄR DET?

December 13, 2018 Utbildning, Nyckeltal, Åke

Beta-värde (β) eller beta-tal är ett mått som används för att mäta svängningar i enskilda aktier gentemot ett jämförelseindex. Nyckeltalet används ofta som ett riskmått för att få en fingervisning hur hög eller låg marknadsrisk man tar. Är betavärdet 1,0 har aktien i fråga korrelerat helt med index. Är värdet över 1,0 svänger det mer än sitt jämförelseindex, ungefär som att handla med hävstång. Vice versa om beta är under 1,0, då är svängningarna i aktien mindre än sitt jämförelseindex och anses då vara “en säkrare placering”.

Är talet tillförlitligt?

Inte riktigt, precis som alla andra nyckeltal baseras de på historisk data. Om man exempelvis köper en aktie med beta 0,1 med intention att ta låg risk betyder det inte att aktien är en lågriskplacering. Betavärdet säger bara att aktien har tidigare svängt mindre än börsen, men att bolaget kan befinna sig i en utdöende bransch eller har andra problem som kommer påverka kursen i framtiden räknas inte med. Man kan använda sig av beta-talet för att få en fingervisning och jämföra med andra likvärdiga bolag men att bara använda beta-tal utifrån sin riskprofil är inte tillförlitligt.

Postat av: ÅKE RIBBING