Finansakademin

artiklar

Core-satellite Investing

February 10, 2019 Utbildning, Strategier, Åke

Core-Satellite Investing är en strategi som blivit väldigt populär senaste tiden men som många inte visste hade ett namn. Strategin bygger på att man har en kärna i portföljen som består av breda index placeringar, vanligast bland svenska investerare är högst sannolikt fonder som följer OMXSPI eller MSCI world. Utöver basen så har man de så kallade satelliterna som är mer aktiva placeringar som kan justeras beroende på börsklimat, denna kan bestå av aktiva fonder, hedgefonder, räntor, råvaror, derivat eller enskilda aktier.

Strategins syfte är inte att vinstmaximera utan att uppnå en god riskjusterad avkastning. Man vill antingen överprestera index smått men samtidigt inte släppa tryggheten och diversifieringen som en indexplacering erbjuder, alternativt är man nöjd med en index avkastning men vill minska portföljens volatilitet, alltså öka den riskjusterade avkastningen.

Bör man använda sig av strategin?

Är man nöjd med en indexnära avkastning på lång sikt är detta för många en bättre strategi än att bara köpa en bred indexfond. Strategin öppnar upp till att justera portföljens innehåll beroende på marknadsklimat och framtidsutsikter. Vid ökad volatilitet och VIX-indexet i topp kan det vara lämpligt att öka exponeringen mot obligationer, guld eller liknande.

Tror man på vissa branscher eller regioner specifikt, exempelvis Asien exkl. Japan men inte är tillfredsställd med 1,55% exponering mot denna marknad som man får i MSCI world så kan denna del ökas separat genom att exempelvis köpa enskilda aktier i Asien. Tror man exempelvis på ökade guldpriser eller helt enkelt bara vill minska sina tillgångars korrelation de har med varandra kan köpa guld i sin aktiva del. Genom core-satellite strategin blir man mindre bunden och kan man göra mer aktiva val än vad man annars gör i en bred index placering. Har man realistiska förväntningar på avkastning och vill uppnå denna till låg risk är denna strategin ett utmärkt val.

Vid en optimistisk syn på att det går att gravt överprestera index kommer denna strategi inte vara särskilt behändig, basen ger en ökad korrelation med index och högre exponering mot index minskar möjligheten till överprestation.

Postat av: ÅKE RIBBING