Finansakademin

artiklar

Den första köpoptionen

January 21, 2020 Gästblogg

I sitt verk ”Politiken” berättar Aristoteles om vad som verkar vara det första optionskontraktet i historien.

Thales från Miletos; filosof, matematiker och en av Greklands Sju Vise, hade förutspått ett bra år för olivskörden i staden Miletos, och därmed också en hög efterfrågan på olivpressar. Han gick då till ägarna av pressarna och kom överens med dem om att hyra dessa till ett bestämt pris efter skörden. Då ingen visste om skörden skulle bli god kunde Thales säkra kontrakten billigt. Samtidigt kunde ägarna, genom att få en slant, skydda sig mot en dålig skörd. Thales vad gav frukt. Skörden var utmärkt och han kunde hyra ut pressarna till en mycket bra vinst. Han hade, med andra ord, köpt den första köpoptionen för mer än 3 000 år sedan.

En köpoption är ett kontrakt som ger köparen rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa en vara, aktie, obligation eller annat (underliggande tillgång) för ett bestämt pris (lösenpriset) vid ett framtida datum för en avgift (premie). När priset på det underliggande överskrider lösenpriset, sägs optionen vara “in the money.” I detta fall kommer köparen att utnyttja sin option och köpa det underliggande. I annat fall är optionen “out of the money” och löper ut värdelös.

Optioner är kraftfulla derivatinstrument. Om inte du har samma begåvning för att spå skördar som Thales hade, bör du behandla optioner varsamt.

B.F.

Postat av: Benny Frank