Finansakademin

artiklar

DIVERSIFIERING - VAD INNEBÄR DET INOM AKTIER?

October 25, 2019 Begrepp, Utbildning, Åke
Att diversifiera innebär att man breddar eller skapar variation i något, jag kommer se det ur ett aktieägarperspektiv men ordet går att applicera inom andra områden också. Termen används ofta när man diskuterar aktieportföljer och ett råd flitigt angivet är att ha just en “diversifierad portfölj” och att man “inte ska lägga alla ägg i samma korg”.

Vad innebär det då att ha en diversifierad aktieportfölj?

Diversifiering används som synonym till riskspridning. Att sprida riskerna är exempelvis att investera i olika bolag, i olika branscher och i olika länder. Målet med diversifiering är att få ned portföljens risk.

Ett exempel på en diversifierad portfölj kan vara ett innehav av 20 olika aktier, exponering mot många olika branscher och många olika länder.

En icke-diversifierad portfölj kan till exempel bestå av 5 svenska bankaktier. Även fast man spridit riskerna och köpt många olika banker så har man fortfarande allt kapital satsat i den svenska banksektorn och därav är portföljen inte särskilt diversifierad.

Vad innebär det då att ha en diversifierad aktieportfölj?

Diversifiering används som synonym till riskspridning. Att sprida riskerna är exempelvis att investera i olika bolag, i olika branscher och i olika länder. Målet med diversifiering är att få ned portföljens risk.

Ett exempel på en diversifierad portfölj kan vara ett innehav av 20 olika aktier, exponering mot många olika branscher och många olika länder.

En icke-diversifierad portfölj kan till exempel bestå av 5 svenska bankaktier. Även fast man spridit riskerna och köpt många olika banker så har man fortfarande allt kapital satsat i den svenska banksektorn och därav är portföljen inte särskilt diversifierad.

Postat av: ÅKE RIBBING