Finansakademin

artiklar

FÖRKLARINGSVÄRDE - BLIR DU BLÅST AV DIN FÖRVALTARE?

December 6, 2018 Utbildning, Begrepp, Kurt

Högt pris = hög kvalitet. Ett till synes logiskt samband, men behöver det alltid vara så?


Får du vad du betalar för?

Köper du en aktivt förvaltad fond, med tillkommande avgifter, förväntar du dig antagligen att fondens innehav och utveckling också skall skilja sig betydligt från index. Tyvärr inte är så inte alltid fallet.

En förklaring till att mycket få fonder slår index kan vara att de inte ens försöker. Många fonder som utger sig för att vara aktivt förvaltade fonder, och tar betalt för det, är i själv verket så kallade dolda indexfonder som har en portfölj som mer eller mindre motsvarar OMXS30 eller andra jämförelseindex. Har du mer eller mindre samma innehav som index och på får räkna av den högre förvaltningsavgiften är det närmast självklart att man inte slår index.


Hur skiljer du agnarna från vetet?

Ett bra sätt att skilja dolda indexfonder från verkligt aktivt förvaltade fonder kan var att kolla på hur högt förklaringsvärde de har.

Förklaringsvärde används för att mäta hur stor del av av en fonds rörelser som går att förklara med marknadsförutsättningarna. Ett lägre förklaringsvärde betyder att fonden följer index till lägre del, medan ett högt förklaringsvärde signalerar att det är en indexkramare. Är en fond med mycket högt förklaringsvärde (90%+) och utger sig för att vara aktivt förvaltad är det stor risk att det är en dold indexfond du har att göra med.


Var hittar du förklaringsvärdet?

Lättast finner du din fonds förklaringsvärde på morningstars hemsida. Sök på fondens namn och titta under fliken “risk och rating”.

Postat av: KURT NILSSON