Finansakademin

artiklar

Has the West Lost It - recension

February 9, 2020 Blogg, Kurt
ISBN 9780141986531

Has the west lost it, skriven av Singapores tidigare FN-ambassadör Kishore Mahbubani, är en högaktuell bok som beskriver dagens politiska och ekonomiska landskap ur ett, för många av oss, nytt perspektiv. Detta är ingen klassisk bok om investeringar, men slutsatserna från boken är i allra högsta grad relevanta för alla långsiktiga investerare.

Mahbubani inleder boken med att beskriva hur historien under det tidiga tvåtusentalet tog en ny vändning. I och med Kinas inträde i världshandelsorganisationen WTO 2001, accelererades vad Mahbubani kallar “en kreativ förstörelse” när över en miljard nya arbetare gick in på den internationella arbetsmarknaden. Tillsammans med spridandet av västerlandets upplysningsideér och “power of reasoning” har detta lett till en explosionsartad tillväxt i asiatiska utvecklingsekonomier samtidigt som reallöner stagnerat och inkomstklyftorna växt i väst.

En graf Mahbubani fokuserar mycket på är olika länder/kulturers andel av global BNP över 2000 år. Som syns i grafen nedan har de senaste 250 åren av västlig domination i ett större perspektiv snarast varit ett historiskt undantag och den maktförskjutning mot öst vi ser idag snarare en “return to the mean”.

Källa: Visual Capitalist

En av de största förändringarna som skett i öst är enligt Mahbubani ett psykologiskt förkastande av det feodala samhället. Människor har lämnat en deterministisk tro på att man är hjälplösa resenärer genom livet till att anamma den västliga tanken att man formar sin egen framtid. Samtidigt som “millennials” i västvärlden är den första generationen som förväntar sig en sämre levnadsstandard än sina föräldrar spirar framtidstron i utvecklingsländerna där de yngre generationerna är de första som förväntar sig ett bättre liv än föräldrarna.

Genom boken ger sedan Mahbubani förklaringar till hur dagens utveckling möjliggjorts, hur, och med vilka konsekvenser den kommer fortskrida samt ger tydligt machiavelliska strategitips till hur väst bör hantera den nya situationen. En slutsats han drar är att det inte är oundvikligt att Kina/Öst kommer dominera världen även om det är oundvikligt att de kommer ha de största ekonomierna.

Sammantaget är “Has the west lost it” en kort, koncis och ögonöppnande bok som varje västerlänning borde läsa. Speciellt en investerare bör ha koll på hur världen faktiskt ser ut och fundera på att sprida sina investeringar mer globalt.

Postat av: KURT NILSSON