Finansakademin

artiklar

Gratis pengar från staten

March 8, 2020 Blogg, Kurt

Att belåna eller inte belåna portföljen och privatekonomin är en fråga som gäckat investerare i årtionden. Hävstång på avkastningen måste vägas mot ökad risk på nedsidan. En ganska stor grupp yngre investerare har dock möjligheten att både ha kvar och äta kakan.

Gruppen jag syftar på är svenska universitets och högskolestudenter som har möjlighet att ta nästan räntefria lån från CSN som sedan kan amorteras under långa tidsperioder. Enda kravet är att du tar 75% av dina högskolepoäng och inte har en inkomst på över 91500 kr per halvår. Det huvudsakliga syftet med erbjudandet är självfallet att du skall kunna finansiera dina studier (vilka är en nog så viktig investering), men många studenter som jobbar extra, har möjlighet att bo billigt eller har privata besparingar behöver inte pengarna för att upprätthålla sitt leverne. Jag menar att även denna grupp kan vinna på att ta lånet.


Gratis pengar till noll risk

I fallet med CSN-lånet är det faktiskt helt gratis pengar vi pratar om. I skrivande stund ligger räntan på CSNs studiemedel på historiskt låga 0,16% samtidigt som du på det bästa sparkontot med insättningsgaranti kan få 1,75% på din sparade pengar. Mellanskillnaden, på 1,59% (ca) är rent arbitrage till vad som allmänt betraktas som noll risk.


Finansiera din första bostad

Att finansiera sin första bostad och bygga upp en kontantinsats är något som blivit allt svårare i och med att bostadspriserna rusat det senaste decenniet. Här kommer CSN-lånet väl till hjälp både med att bygga upp en kontaktinsats, men även för att minska räntekostnaderna i framtiden.

Skillnaden mellan en snittlig svensk bolåneränta från banken på 1-2,5% och CSN-lånets 0,16% kanske inte låter som jättemycket, men här gäller det att skilja på procent och procentenheter. Även om skillnaden i procentenheter bara skulle vara 1,5 är blir skillnaden i procent över 1000% eller mer än 9 gånger så hög lånekostnad på ett vanligt bolån. Alla som vill köpa bostad borde således spara så mycket de bara kan av sitt CSN lån för att minska belåningen hos banken.


Investera lånet

Ett annat sätt man kan utnyttja lånet på är för att ge extra hävstång till sin aktieportfölj. Även om risken att förlora lånade medel finns kommer du till skillnad från annan andra typer av värdepappersbelåning aldrig riskera att drabbas av margin calls eller tvångsförsäljningar. Är du riktigt långsiktig och inte behöver pengarna inom en nära framtid kan dock strategin vara mycket framgångsrik. Standardpriset att diversifiera och sprida sina risker både inom tillgångsslaget aktier och mellan alternativa tillgångsslag blir här extra viktigt då det psykologiskt är väldigt svårt att hantera stora nedgångar i belånade tillgångar.


Disciplin

Sammanfattningsvis finns det många fördelar och få nackdelar med att utnyttja CSN-lånet fullt ut. Ovan nämnda tips förutsätter dock att du har disciplinen att faktiskt investera lånet och inte lockas att använda det till konsumtion. Väljer du att investera lånet måste du också vara långsiktigt och ha psyket att hålla fast vid din strategi. Tror du att du behärskar detta är CSN-lånet faktiskt något så fantastiskt som gratis pengar från staten!

Postat av: KURT NILSSON