Investera som mästarna - Recension

Tala om för mig vilka dina förebilder är, så skall jag berätta hur framgångsrik du kommer att bli
— Charlie Munger

Citatet av Charlie Munger inleder passande nog Jonas Bernhardssons bok Investera som mästarna. I denna bok presenteras hur 17 investerare från hela världen över långa tidsperioder lyckats (och i vissa fall misslyckats) med det akademikerna anser omöjligt - att slå index..

Boken inleds med att söka svar på två viktiga frågor som alla investerare och privatsparare borde ställa sig - kan man lära sig att bli en bra investerare? och, kan man slå index? Svaren Bernhardsson finner på frågorna är föga förvånande ja och ja (alla andra svar hade gjort resten av boken meningslös).

Därefter tillägnas varje mästare ett översiktligt, men ändå mycket välgjort personporträtt på ca 10 sidor per person. I slutet av varje presentation sammanfattas mästarens investeringsfilosofi i en mening och de viktigaste punkterna i strategin radas upp.


Följande mästare porträtteras i boken:

 • Warren Buffet

 • Benjamin Graham

 • Philip A Fisher

 • Jesse Livermore

 • Sir John Templeton

 • Lennart Israelsson

 • George Soros

 • Jim Rogers

 • Anthony Bolton

 • Kristoffer Stensrud

 • T. Rowe Price

 • Bernard Baruch

 • Peter Lynch

 • Walter Schloss


Som synes utgörs mästarna av en för privatspararen blandning välkända namn (Buffet, Graham, Lynch) och mindre uppmärksammade, men lika väl duktiga investerare, såsom Jim Rogers, T. Rowe Price, Walter Schloss mf.

Alla investerarna i boken är dock inte lika framgångsrika. Det kanske största underhållningsvärdet i boken går att finna i personporträtten av de investerare som helt körde in i vägen (Nick Leeson, Merton/Scholes, Bröderna Hunt mf.). Dessa skapar en bra mix och kontrasten mellan framgång och katastrof gör boken mer intressant än om man bara serverades de sedvanliga solskenshistorierna.


Mot slutet av boken söker Bernhardsson efter gemensamma drag hos de till synes ganska olika investerarna. Några av de (enligt mig) viktigaste likheterna han finner mellan framgångsrika investerare är följande.

 1. Tänk Själv: Att våga gå sin egen väg och inte följa flocken, dvs gå contrarian, är ett drag som de allra flesta av mästarna uppvisar.

 2. Blanda inte in känslor: Ingen av de riktigt framgångsrika investerarna förefaller att vara starka känslopersoner. Flera av mästarna betonar vikten av att tänka rationellt - inte låta känslor styra en.

 3. Distans till marknaden: Buffet arbetar från Omaha, Templeton från Bahamas, Stensrud från Stavanger. Genom att ha fysisk avstånd till världens finanscentrum undviker de mästarna att styras av marknadsbruset och kan koncentrera sig på sina egna case.


Sammantaget
är Investera som mästarna en mycket bra bok som jag kan rekommendera alla som vill få en kort och koncis genomgång av de största investerarna. Självfallet finns det inte utrymme till allt för mycket fördjupning på 10 sidor per mästare, men bokens syfte är nog snarare att inspirera och det finns bra tips på litteratur om du vill fördjupa dig kring någon av mästarna. Vill du inspireras kring hur du kan bygga upp/vidareutveckla din strategi eller lära dig av andras erfarenhet är detta boken för dig - vilka är bättre att rådfråga än de riktiga mästarna?