Finansakademin

artiklar

Kan du slå Mr. Market?

September 29, 2018 Blogg, Kurt

När över 90% av alla aktivt förvaltade fonder misslyckas med att över tid överprestera mot börsens index kan man ställa sig frågan, är det ens möjligt. Om professionella investerare som anförtros miljardbelopp att förvalta och har alla verktyg de kan önska sig misslyckas, hur ska privatpersoner då ens ha en chans.

Eugene Fama

En teori som  blivit allt populärare på senare år är Hypotesen om effektiva marknader, formulerad av Eugene Fama, vinnare av 2013 års nobelpris i ekonomi. Famas teori menar att finansiella marknader är effektiva på så sätt att priset på en tillgång alltid är rätt satt utifrån den information som finns på marknaden. På lång sikt menar Fama att det är omöjligt att vinna mot marknaden om man inte har information som inte marknaden vet om. I princip behöver man alltså insiderinformation för att i längden vinna mot marknadskrafterna. Vissa anhängare av teorin är mer nyanserade och menar att det finns olika grader av effektiva marknader. På vissa marknader skall det gå att använda fundamental analys, sådana avvikelser kallar man för anomalier. Anomalier skulle också kunna förklaras av ren slump, de som slår marknaden har helt enkelt bara tur.

Valet som investerare står då mellan att acceptera faktum och kapitulera inför indexfonderna eller att trotsa teoretikerna på handelshögskolorna och försöka hitta sin edge mot marknaden.

Det senare synsättet har även det stöd i forskningen och många studier har visat på att marknaden i själva verket är mycket ineffektiv. Många enkla värdestrategier har bevisats slagit marknaden år efter år. Bland dessa kan nämnas Dogs of the dow, deep value och den kanske mest kända, magic formula av Joel Greenblatt.

Hade man mellan åren 2002-2012 köpt de 30 mest köpvärda bolagen enligt Greenblatts formel hade man fått en genomsnittlig avkastning på ca 24%. Det finns studier som går tillbaka enda till 20 talet som visar att formeln i nästan 95% av fallen slagit börsens index. På en effektiv marknad borde inte detta vara möjligt. 

Warren Buffett, kanske världens bästa investerare missuppfattas ofta (medvetet eller omedvetet) som en anhängare av Famas teori då han rekommenderar det stora flertalet att köpa billiga indexfonder. Detta betyder dock inte samma sak som att det inte går att överprestera gentemot index, vilket Buffett med en genomsnittlig årsavkastning på 20% själv är ett bevis på. Buffett menar istället att marknaden styrs av kortsiktiga spekulanter och trender.

Benjamin Graham

Benjamin Graham, av många betraktad som grundaren av värdeinvestering gör i sin bok The Intelligent Investor en känd liknelse. Marknaden, här kallad Mr. Market är den andre delägaren i ditt aktiebolag. Varje dag erbjuder sig Mr. Market att sälja sin andel av bolaget till dig, men du behöver inte ta budet. Mr. Market är nämligen vad vi idag skulle kalla manodepressiv och ändrar sitt bud beroende på humör varje dag. Värdeinvesterare som Graham menar med andra ord att det är skillnad på marknadsvärde och verkligt värde i ett företag. Om man bara har tålamod kan man slå marknaden. 

För att återknyta till början, om marknaden nu inte är effektiv, hur kommer det sig då att nästan inga fonder lyckas slå index över tid? Frågan har många möjliga svar, ett är att fondförvaltare är hårt reglerade och har väldigt stora summor att förvalta vilket gör det omöjligt att investera i mindre bolag eller lägga för mycket vikt i en enskild aktie. Detta gör att portföljens sammansättning tvingas ligga närmare index än en privatpersons måste.

En annan, kanske mer cynisk förklaring till varför fonderna misslyckas kan var att det inte ens försöker. Många fonder som utger sig för att vara aktivt förvaltade fonder, och tar betalt för det, är i själv verket så kallade dolda indexfonder som har en portfölj som mer eller mindre motsvarar OMXS30 eller andra jämförelseindex. Dessa fonder tar alltså betalt för aktiv förvaltning, men är i själva verket mer eller mindre passiva. Ett bra sätt att skilja dolda indexfonder från verkligt aktivt förvaltade fonder kan var att kolla på hur högt förklaringsvärde de har.

Slutligen är svaret på frågan om man kan slå börsindex är svaret ett tveklöst ja. Teorin om den effektiva marknaden har gång på gång bevisats vara fel. Forskning visar att marknaden inte alls är rationell och antalet anomalier (avvikelser) från teorin är alldeles för många för att den skall vara trovärdig. Erkända investeringsikoner som Warren Buffett och Benjamin Graham är levande exempel på att det går att slå börsindex. Det finns även investeringsstrategier som tex. Magic formula som bevisligen lyckas slå index med hästlängder.

Detta betyder dock inte att vanliga privatpersoner som varken har tid eller lust att sätta sig in i olika strategier kan slå index. Som tur är behövs det inte heller. Följer man bara index och återinvesterar utdelningar blir med tiden en liten summa en halv förmögenhet med hjälp av ränta-på-ränta effekten. Självaste Warren Buffett ger som sagt rådet till den genomsnittlige småspararen att köpa en billig indexfond.

Har du däremot högre ambitioner och inte nöjer dig med indexavkastning är med andra ord loppet inte kört!

Postat av: KURT NILSSON