Finansakademin

artiklar

Köp billigt - Sälj dyrt

October 24, 2018 Blogg, Strategier, Kurt

Köp billigt – sälj dyrt. Kanske det mest självklara, men som många upptäcker också det allra svåraste inom investeringar. Vad är egentligen billigt och vad är dyrt när man pratar om aktier?

För att besvara frågan måste vi specificera vad det egentligen är vi betalar för. På lång sikt är det positiva kassaflöden och vinster som driver utvecklingen i bolaget och det är det vi som investerare ska bry oss om. Du vill med andra ord betala så lite som möjligt för företagets framtida vinster.

Det finns två huvudsakliga sätt att räkna ut värderingen, antingen räknar man på den nuvarande vinsten (värde) eller så räknar man på framtida vinster (tillväxt). Många skulle argumentera för att det är spekulation att köpa i hopp om framtida högre vinster, och det finns en sanning i att det i snitt är högre risk i tillväxt än i värdeaktier.

Vad dessa dock missar är att värdecase också är spekulation som bygger på ett antagandet att vinsten kommer vara konstant. I främst cykliska bolag som tex. biltillverkare varierar vinsterna stort beroende på konjunkturen. Att tro att man fyndar om man tex. köper tyska biltillverkare på ensiffriga multiplar under brinnande högkonjunktur är en typisk värdefälla. I nästa lågkonjunktur när vinsterna dalar kommer P/E-talen att sticka till himlen trots att aktien slaktas på börsen. Båda modellerna bygger alltså på en estimerad framtida vinst.

Vårt bästa verktyg för att sia om framtiden är historisk data. Hur har företaget presterat historiskt. Ökar omsättning och vinst år efter år med bibehållna marginaler, ser vi fallande vinster eller kan vi hitta historiska säsongsmönster att utnyttja? Med detta som bakgrund kan du göra en skattning av framtida vinster och räkna ut en värdering som skiljer sig stort från årets P/E och blir mer relevant för att jämföra värdering på tillväxt och värdebolag.

Ett alternativ till vanliga vinstmultiplar kan vara nyckeltalet PEG som jag själv är en stark förespråkare av. Med hjälp av PEG-talet sätter du värderingen i relation till tillväxten. Man delar P/E med vinsttillväxten och får ett jämförelsetal för värdering. Personligen brukar jag ta snittet av vinsttillväxten de senaste 5 åren för att undvika att räkna på extremår.

Sammantaget kan vi konstatera att billigt/dyrt inte är så enkelt som det kan verka vid första anblicken. Alla långsiktiga värderingar bör utgå från framtida vinst vilket kan uppskattas med historisk data. Glöm dock inte att pris är inte allt, ha koll på vad du köper och stirra dig inte blind på siffror!

Postat av: KURT NILSSON