Finansakademin

artiklar

Mini-future - Vad är det?

October 9, 2019 Produkter, Utbildning, Åke

Mini-futures är en börshandlad produkt som följer prisutvecklingen på en aktie, råvara eller ett index (underliggande tillgång). Produkten har en så kallad hävstång vilket innebär att avkastningen går upp och ned mer än den underliggande tillgången, längre ned i artikeln följer ett exempel som förtydligar detta.

 

Mini-long & mini-short

Vid köp av en mini-long satsar man på en kursuppgång och avkastning ges om UT går upp. En mini-short innebär att man satsar på en kursnedgång och avkastning genereras när UT går ned.

Exempel:

Du köper en mini-long med hävstång x2 och guld som underliggande tillgång. Om guldpriset nu går upp 10% har du tjänat 20% (10 x 2). För att demonstrera skillnaden mellan mini-long och mini-short tar vi ett till exempel. Du köper en mini-short, med hävstång x2 och guld som underliggande tillgång. Om guldpriset går upp 10% har du istället förlorat 20% (-10 x 2) då du satsat på nedgång i guldpriset.

Med hävstång blir alltså kursrörelserna kraftigare både upp och ned så kom ihåg att det också innebär högre risk. I och med en hävstång betalar man också en finansieringskostnad, då det i praktiken är ett lån så det kan vara bra att kolla vad kostnaden är.

När ska man använda sig av mini-futures?

Det kan vara en lämplig produkt om man med stark övertygelse tror att en underliggande tillgång kommer gå upp eller ned på längre sikt. Handlar det om kortare sikt kan bull & bear certifikat vara ett bättre alternativ.

Postat av: ÅKE RIBBING