Finansakademin

artiklar

MISSTAG ATT UNDVIKA SOM UTDELNINGSINVESTERARE

May 1, 2019 Blogg, Strategier, Åke

För utdelningsjägare är det onekligen nödvändigt att göra en bedömning om hur stabil ett bolags utdelning egentligen är och det finns tre misstag som är relativt vanliga men också lätta att undvika.

Vanligt bland nybörjare är att kolla om direktavkastningen är hög och sedan använda det som underlag för köp. Det finns två anledningar till att det idag är en till synes hög direktavkastning men högst sannolikt inte i framtiden. Det första är att vi missar att kolla andel utdelad vinst, delar företaget ut 150% av vinsten ett år kanske man har en direktavkastning på förslagsvis 15%, detta må se bra ut men troligtvis är det en engångsföreteelse och givetvis kan ett företag inte betala ut mer än de tjänar i längden. Omkring 30-70% kan anses vara en rimlig utdelningsandel om man är utdelningsinvesterare, bolaget har då spelrum att anpassa sig och utveckla sin verksamhet vid behov.

En annan anledning till att direktavkastningen kan se fantastisk ut fast i själva verket är missvisande är om man har haft en sjunkande aktiekurs. Detta är ganska vanligt i klädbolag där det inte är ovanligt med direktavkastningar på 10-20%, vilket självfallet är fantastiskt. Problemet är att när direktavkastningen räknas ut är det den senast inträffade utdelningen i täljaren, har det då skett en större nedgång kommer det att se bättre ut i procentuella termer. Det finns dock nästan alltid en orsak till kursförsvagningarna, ser vi på klädbolagen så står de inför stora utmaningar och många sänker sin utdelning eller som vi såg MQ göra; helt slopa den. Alltså genom att hela tiden jaga den högsta direktavkastningen är det hög risk att man hamnar i bolag vars aktiekurs sinar bort och att man även får en sänkt utdelning.

Ett tredje sätt att bedöma om ett bolags utdelning är stabil är att kritiskt iaktta branschförutsättningarna. Även om utdelningen har ökat konstant i många år och andel utdelad vinst håller sig inom en rimlig nivå kommer den ändå tillslut haverera om inte branschförusättningarna är gynnsamma.

Postat av: ÅKE RIBBING