Finansakademin

artiklar

OBLIGATIONER - VAD ÄR DET?

October 20, 2019 Blogg, Kurt
En obligation är en typ av räntebärande skuldebrev. Istället för att ta ett banklån kan staten eller stora företag ge ut obligationer där man lånar pengar på en bestämd tid till bestämd ränta. Räntan investerare kan få när staten ger ut obligationer brukar kallas för den riskfria räntan.

Olika typer av obligationer

Ett vanligt sätt att dela upp obligationer på är på vilket sätt de betalar ut räntan. Å ena sidan finns det kupongobligationer som förutom att betala tillbaka det lånade beloppet på förfallodagen ger ut en löpande ränta kvartals, halvårs eller helårsvis. Ordet kupong kommer av att man för i tiden, när värdepapper var fysiska papper, rev av en kupong på obligationen när räntan betalas.

Alternativet, vilket är något mer ovanligt är sk. nollkupongare. Dessa obligationer emitteras till en lägre kurs än det det nominella värdet som kommer att betalas tillbaka. Effekten blir alltså att både räntan och det utlånade beloppet betalas ut på förfallodagen.

Utöver denna indelning kan obligationer delas upp i vem som ger ut obligationen (företagsobligationer vs statsobligationer) och hur stor kreditrisken är hos emittenten (AAA vs Junk bonds). Det finns även flera typer av specialobligationer. Bland dessa kan nämnas premieobligationer där vinsten lottas ut samt aktieindexobligationer vilka beskrivs närmare här.

När går obligationer bra?

Obligationer handlas precis som aktier på en andrahandsmarknad. Utvecklingen på denna marknad styrs huvudsakligen av två faktorer, tid och ränteläge. Ju närmare man kommer förfallodatumet på en nollkupongare, desto högre bör priset bli då utbetalningen ligger närmare i tiden.

Ränteläget styr då investerare alltid letar efter bästa möjliga alternativ. I ett scenario med sjunkande räntor kommer obligationen att öka i pris då avkastningen ser attraktiv ut jämfört med alternativen. Motsatt kommer också höjda räntor vara negativt då andra alternativ blir mer lockande och investerare kräver högre avkastning.

Är det en bra investering?

Idag är avkastningsräntan på obligationer i regel mycket låg. En svensk statsobligation ger i nuläget (13/10 2019) en negativ ränta på 0,19%, investerare räknar alltså med att förlora pengar. Enda sättet att gå plus på en sådan obligation är om räntorna fortsätter att falla och någon annan är beredd att acceptera en ännu större negativ avkastning.

Historiskt har obligationer haft en låg och i vissa fall negativ korrelation mot börsen. I skakiga tider tenderar investerare att fly till säkra tillgångar och ett vanligt råd att därför att diversifiera med obligationer eller fonder som investerar i sådana.

I dagens ränteläge med negativa räntor är inte en obligation samma säkra investering som det en gång var. Vårt råd är därför att kolla på alternativa sätt att diversifiera.

Postat av: JAKOB OLSSON