Finansakademin

artiklar

OPTIONER OCH TERMINER, VAD ÄR DET?

July 20, 2018 Utbildning, Produkter, Åke

Optioner och terminer är två typer av derivatinstrument. Det är avtal om en framtida affär och är baserat av värdet på respektive underliggande tillgång, vanligtvis en aktie, råvara eller ett index. I dessa avtal är den underliggande tillgången bestämd, kvantitet av respektive tillgång, avtalets löptid, priset vid slutdag (lösenpris) och hur hög premie utfärdaren får betalt. För att en option eller termin ska kunna uppstå måste det finnas en säljare och en köpare. Därefter är dock möjligt att under hela löptiden handla sina optioner och terminer på andrahandsmarknaden.

Fördelarna med optioner och terminer är att man kan få hävstång i sitt sparande samt att man kan tjäna pengar på en stillastående eller avtagande börs. Nackdelarna är dock att man kan förlora alla sina investerade pengar och i vissa fall teoretiskt sett kunna förlora oändliga summor.


Optioner

En option ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att slutföra den avtalade affären på en förutbestämd tidpunkt. Däremot är utfärdaren av optionen alltid bunden till att genomföra affären om köparen önskar. I utbyte mot risken som säljaren tar genom att förbinda sig tar de betalt i form av premie. Det finns två typer av optioner; köp- och säljoption. En köpoption ger innehavaren rättigheten att köpa den underliggande tillgången, varav en säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande tillgången till bestämt lösenpris och på bestämt datum. Att kunna nyttja optionen vid slutdagen gäller vid europeiska optioner, det finns så kallade amerikanska optioner och då kan man istället genomföra affären när som helst under löptiden.

Utfärdaren av en köpoption tror på en fallande eller stillastående marknad. Köparen av en köpoption tror på en stigande marknad.

Utfärdaren av en säljoption tror på en stigande marknad. Köparen av en säljoption tror på en fallande eller stillastående marknad.


Terminer

En termin är som en option fast med en väsentlig skillnad, köparen och säljaren har båda skyldigheten att slutföra affären vid bestämt tidpunkt. Utfärdaren av en termin tror på en fallande eller stillastående marknad. Köparen av en termin tror på en stigande marknad.

Postat av: ÅKE RIBBING