Sharpekvot - Hur bra investerare är du?

Sharpekvot är ett mått som talar om hur bra en portfölj eller fond avkastat i förhållande till vilken risk man tagit. Ju högre tal desto bättre. Sharpekvoten är ett kompletterande tal, istället för att enbart jämföra avkastning med olika portföljer kan man med sharpekvoten jämföra vilken portfölj som avkastat bäst men också tagit lägst risk. Man kan i de allra flesta fall hitta sin sharpekvot hos sin nätmäklare. Men vill man veta hur den räknas ut får man gärna läsa vidare.

sharpekvot.jpg

Sharpekvoten beräknas som visat på bilden. Den riskfria räntan i täljaren innebär hur hög avkastning man får från en 3 månaders statsskuldväxel. En statsskuldväxel betyder att man lånar ut pengar till svenska staten. Att räntan klassas som riskfri är för att om staten inte ska kunna betala ut kortfristiga lån på 3 månader måste det hända något extraordinärt, vilket anses högst osannolikt. Nämnaren tar med risken in i ekvationen. Standardavvikelse betyder hur mycket avkastningen avviker från medelvärdet, med andra ord volatilitet eller hur mycket portföljens avkastning svänger.