Finansakademin

artiklar

SHARPEKVOT - HUR BRA INVESTERARE ÄR DU?

December 4, 2019 Utbildning, Begrepp, Åke

Sharpekvot är ett mått som talar om hur bra en aktieportfölj eller fond avkastat i förhållande till vilken risk man tagit. Ju högre tal desto bättre. Det räcker inte att bara kolla på hur hög avkastning en portfölj har avkastat, man måste också ta hänsyn till vilken risk man tagit. Sharpekvoten är till för just detta, istället för att enbart jämföra avkastning med olika portföljer kan man med sharpekvoten jämföra vilken portfölj som avkastat bäst men också tagit lägst risk. Viktigt att notera är att det är bakåt man kollar och det som skett tidigare behöver inte ske i framtiden.

Man kan i de allra flesta fall hitta sin sharpekvot hos sin nätmäklare. Vill man dock veta hur den räknas ut får man gärna läsa vidare.

 
Räkna ut sharpekvot

Sharpekvoten beräknas som visat på bilden. Den riskfria räntan i täljaren innebär hur hög avkastning man får från en 3 månaders statsskuldväxel. En statsskuldväxel betyder att man lånar ut pengar till svenska staten. Att räntan klassas som riskfri är för att om staten inte ska kunna betala ut kortfristiga lån på 3 månader måste det hända något extraordinärt, vilket anses vara högst osannolikt. Nämnaren bringar risken in i ekvationen. Standardavvikelse betyder hur mycket avkastningen avviker från medelvärdet, med andra ord volatilitet eller hur mycket portföljens avkastning svänger.

Postat av: ÅKE RIBBING