Finansakademin

artiklar

SKILLNAD MELLAN INDEX OCH INDEX

March 31, 2019 Utbildning, Produkter, Kurt

På senare år har det blivit allt mer populärt att investera i passivt förvaltade indexfonder som tar rygg på aktiemarknadens långsiktiga uppåttrend. Men hur är dessa index uppbyggda, vad investerar egentligen en indexfond i?


Vad är ett index?

Ett index är en samling aktier eller andra värdepapper som utifrån förutbestämda regler likt en fond buntas ihop till ett paket till oss investerare. Hur ditt paket ser ut skiljer sig dock stort, det finns Brasilienindex som äger aktier enbart från Brasilien, skogsindex som bara äger skogsaktier och småbolagsindex som bara äger bolag under ett visst market cap. Det sägs att det i USA finns fler index än faktiska värdepapper.


Olika typer av index

Trots det till synes oändligt antal olika index kan man, i alla fall när gäller aktieindex, skilja mellan fyra olika huvudkategorier.


Värdeviktat vs Likaviktat

Ett värdeviktat ger varje bolag i indexet olika tyngd beroende på hur stort börsvärde bolaget har. Ett bolag med ett börsvärde på 500 miljarder kommer alltså ha 5 gånger så stor påverkan på indexet som ett med ett börsvärde på 100 miljarder. Detta kan man argumentera för ger den bästa bilden av hur börsen presterar då den mäter bolag efter vilket värde/hur stor del av börsen de faktiskt är.

Likaviktade index tar ingen hänsyn till företagens börsvärde utan ger som namnet antyder lika vikt till varje aktie oberoende av företagens storlek. På grund av bla småbolagseffekten (är lättare för små bolag att växa) har likaviktade index i de flesta fall gett en bättre avkastning än de vanliga värdeviktade indexen. Skall man investera i en indexfond kan man därför med fördel undersöka om den är exponerad mot ett lika eller värdeviktat index.


Prisindex vs Avkastningsindex

En stor del av börsens avkastning kommer från företagens utdelningar. Det är därför viktigt att skilja mellan index som inkluderar utdelningarna och de som endast mäter aktiernas marknadsvärde. Dessa olika kategorier kallas ibland prisindex respektive avkastningsindex där det senare inkluderar utdelningar.


Viktiga index att ha koll på

Nedan listar jag 5 vanligt förekommande index jag tycker man som privatinvesterare bör ha koll på.


OMXS30

Vad: 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen
Lika/Värdeviktat: Värdeviktat
Inklusive utdelningar: Nej


OMXSPI

Vad: Alla aktier noterade på Stockholmsbörsen
Lika/Värdeviktat: Värdeviktat
Inklusive utdelningar: Nej


OMXSGI

Vad: Alla aktier på Stockholmsbörsen
Lika/Värdeviktat: Värdeviktat
Inklusive utdelningar: Ja


S&P 500

Vad: 500 största bolagen på de amerikanska börserna
Lika/Värdeviktat: Värdeviktat
Inklusive utdelningar: Ja


SPXEW

Vad: 500 största bolagen på de amerikanska börserna
Lika/Värdeviktat: Likaviktat
Inklusive utdelningar: Ja

Postat av: KURT NILSSON