Finansakademin

artiklar

Ta rygg på ett proffs

July 21, 2018 Blogg, Strategier, Kurt

För dig som inte vill lägga för mycket tid på research och att leta upp undervärderade aktier kan det vara en bra idé att ta rygg på ett börsproffs. Med detta menas att man direkt eller indirekt köper aktier i samma bolag som investeraren man tar rygg på. Detta har i många fall visat sig vara ett framgångsrecept och väljer du rätt investerare har du stor möjlighet att få en god avkastning över tid.


Hur gör man?

Det finns flera olika sätt att ta rygg på en investerare, vilket som passar dig bäst beror på vilken risk du är beredd att ta samt hur mycket tid du vill lägga ner på ditt sparande. Här är tre varianter Finansakademin rekommenderar rangordnat efter hur aktiv du behöver vara.

✔ Köp investmentbolag med erkänt duktiga ägare

✔ Kopiera hela eller delar av proffsens portföljer

✔ Följ insiders i bolagen


Investmentbolag och fonder

Det klart enklaste sättet att att ta rygg på ett proffs är genom att köpa aktier/andelar i investmentbolag eller fonder som förvaltas av kända investerare du har förtroende för och som har ett bra track record.

Det förmodligen mest kända och framgångsrika exemplet är Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway. Buffetts bolag har sedan start för över 50 år sedan avkastat i snitt 20% årligen. Hade man investerat 10000 kr i Berkshire 1965 hade man idag haft över 200 miljoner kronor med ränta på ränta effekten.

Två svenska exempel är Mats Qvibergs investmentbolag Öresund och Melker Schörlings bolag med samma namn. Båda personerna har erkänt bra affärsnäsa och har ett mycket imponerande track record.

Värt att notera om dessa bolag är att de till skillnad från de flesta investmentbolag ofta handlas med en substanspremie. Detta kan förklaras med högre förväntningar inför framtiden vilket gör investerarna beredda att köpa bolagen till ett högre pris än innehavet bolagen besitter. Man andra ord betalar man för expertisen.


Kopiera proffsens portföljer

Vill du vara en mer aktiv investerare eller vill slippa betala en substanspremie för innehaven kan du välja att själv kopiera hela eller delar av proffsens portföljer. Denna strategi kräver att du som investerare håller dig uppdaterad om hur portföljens sammansättning ändras, men ger dig också mer frihet att ta egna beslut.

Om investeraren du vill ta rygg på förvaltar en fond eller ett investmentbolag är det är det tämligen enkelt att ta reda på hur deras portföljer ser ut. Företagen och fonderna är tvungna att öppet redovisa sina innehav och du hittar dem ofta enklast på det aktuella företagets hemsida

En fördel med denna strategi är att den ger dig möjligheten att försöka vaska fram guldkornen i proffsens portföljer. Har du tillit till investeraren du tar rygg på vet du att han/hon redan sållat ut några av de bästa kvalitetsbolagen på börsen. Sedan kan du själv analysera alla bolagen i portföljen och välja att bara köpa de bästa av de bästa.

En nackdel med denna metod är att du också riskerar att investera i de sämre bolagen i portföljen samt att du får en lägre riskspridning.


Följ insiders

Ytterligare ett sätt att ta rygg på investerare är genom att följa insiderhandeln i börsbolagen.

En insider är en person som på något sätt har särskilt insyn i hur det går för företaget. Detta är ofta personer som sitter i företagets ledning eller styrelse. Exempel på detta är VD, ekonomichef och styrelseledamöter. Dessa personer vet rimligen mer än någon annan om hur bra företagets verksamhet går och därför är deras aktieaffärer av stort intresse.

Det finns många lagar och regler som reglerar när insiderhandel, även kallat insynshandel, är lagligt och olagligt. Till exempel får inte insynspersoner köpa eller sälja aktier kort innan en rapport/årsredovisning och all laglig insynshandel måste rapporteras till finansinspektionen.

Du som privatinvesterare behöver dock inte bekymra dig över detta regelverk utan kan fritt utnyttja informationen om insiderköp. Studier visar att aktier där insiders köpt för stora belopp historiskt har avkastat i genomsnitt nio procent bättre än index det kommande året.

All information om insiderhandel i börsbolagen hittar du gratis i finansinspektionens insynsregister https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Postat av: KURT NILSSON