Finansakademin

artiklar

Teknologisk störning

March 3, 2020 Gästblogg

På 70-talet dominerade IBM datorer. De gjorde, bland annat, hårddiskar till stordatorer. Fokus då var större lagringsutrymme. Introduktionen av minidatorer förde med sig inkommande företag som Control Data som byggde hårddiskar med mindre utrymme, högre hastighet och mindre storlek. Sedan kom PC-eran och ständigt pågående innovationer gjorde det möjligt att göra mindre hårddiskar med mer utrymme per enhetskostnad. Denna period såg hundratals inkommande företag som dominerade en typ av hårddisk för att sedan undermineras av en mindre, ny aktör i vad som kan kallas teknologisk turbulens. 

Historien om hårddiskarna visar att det är svårt att förutspå störande förändringar. Cheferna för företagen investerade i vad som var lönsamt. Deras kostnadsstrukturer, produktionsflöden och kundbas var anpassade för att behålla status quo och inte för att bemöta förändring. Många chefer som försökte slåss mot detta dilemma gick in med huvudet före och störtade sina bolag. Ett sätt att tackla en störande innovation hade varit för ett etablerat företag att starta ett separat, oberoende företag. Istället för att konkurrensen tar dig, tar du dig själv. 

Kan du se någon teknologisk störning på marknaden idag?

Postat av: Benny Frank