Finansakademin

artiklar

THE INTELLIGENT INVESTOR RECENSION

November 5, 2018 Blogg, Åke

The Intelligent Investor är en bok skriven av värdeinvesteringens fader Benjamin Graham (1894-1976) där han diskuterar hur en intelligent investerare bör tänka i olika situationer. I boken kan man läsa om hur man ska analysera enskilda aktier, mycket om indexfonder, obligationer och krascher som tidigare skett. Graham delar upp en intelligent investerare med två karaktärsdrag; the defensive investor och the enterprising investor. Skillnaden mellan dessa är att den “företagsamma” investeraren är villig lägga mer arbete för att försöka göra så kloka investeringsbeslut som möjligt.

 

ISBN 9780060555665

Boken håller en ganska hög nivå i både innehåll och språk. För att läsa boken underlättar det med följande egenskaper;

  • Man ska ha grundläggande finansiella kunskaper, Graham utgår ifrån att man kan grunderna.
  • Man ska iallafall vara medelmåttig i engelska, har man extra svårt för engelska kan boken bli väldigt tungläst.
  • Intresse för ekonomi, boken riktar sig inte till nybörjare som vill komma igång och behöver inspiration. Är man inte intresserad kommer man inte att läsa klart boken.

 

The Intelligent Investor är enligt många bibeln för investeringar. Jag tycker att det är en sund bok som belyser hur man bör tänka och vad man bör undvika. Under läsningen blir man verkligen sugen att djupdyka i siffror och leta bolag. Graham beskriver bland annat hur värderingen på börsen ser ut under bubblor kontra hur värderingen normalt ser ut. Skillnaden mellan spekulant och investerare samt varför man inte bör vara spekulant (här tror jag många har mycket att lära). Boken går igenom väldigt många exempel om enskilda amerikanska företag och hur de gått historiskt sett, blir lite för många sådana exempel tycker jag.

Graham har många kloka poänger men man bör ta det med en nypa salt, den utgår trots allt från hans strategi. Man måste ha med sig att det finns fler strategier och att Grahams strategi inte passar allas sätt att investera. Man ska vara kritisk och inte bli helt såld på allt som sägs i boken. Hans strategi är ju trots allt minst 70 år gammal och mycket kan ha ändrats sedan dess.

 

En kort ordlista som kommer underlätta läsningen.

IPO – Initial Public Offering, aktierna blir tillgängliga för offentlig handel (börsnotering).
Bond – Obligation
Security – En finansiell tillgång, exempel; aktier, obligationer, terminer.
Common stock – Stamaktie
Preferred stock – Preferensaktie
Issues – När ett bolag försöker få in kapital, exempelvis från nyemission.
Tangible asset – Fysiska tillgångar, exempel; maskiner, fastigheter, kapital, varulager.

Postat av: ÅKE RIBBING