Finansakademin

artiklar

Vad är en preferensaktie?

July 20, 2018 Utbildning, Produkter, Kurt

Preferensaktier, ofta kallade “preffar”, kan man beskriva som en hybrid mellan en vanlig aktie och en obligation. Den stora fördelen med preferensaktier gentemot vanliga är att du har en förutbestämd, oftast högre utdelning än stamaktierna. Skulle företaget hamna i ekonomisk kris har preferensaktierna även förtur till utdelning. Detta kommer dock till priset av en oftast sämre kursutveckling än i A eller B-aktier till följd av att utdelningen redan är förutbestämd och därmed även potentialen begränsad.

+ Hög förutbestämd direktavkastning

+ Förtur till utdelning

– Begränsad uppsida

– Ofta instabila företag


Varför ger företag ut preffar?

Preffar ges ofta ut av företag som behöver kapital men antingen inte vill eller inte kan öka skuldsättningen i balansräkningen. Företagen vill helst inte heller göra en nyemission med vanliga aktier då detta ofta retar upp befintliga aktieägare när deras andelar späds ut. Detta löser man genom att preferensaktier till skillnad från obligationer räknas som aktiekapital och inte skuld i balansräkningen. Till skillnad från obligationer finns det inget bestämt inlösendatum för preffar. Inlösen av preferensaktier kan beslutas av företagets ledning eller på bolagsstämman men detta händer dock mycket sällan och i praktiken är löptiden oändlig.


Innan du köper

En risk man bör vara medveten om i preferensaktier är att det i vissa fall är ekonomiskt instabila företag som väljer att ge ut preffar då de inte har möjlighet att hitta nån annan finansiering. Har man riktig otur har företaget inte möjlighet att betala ut den utlovade utdelningen och går företaget omkull har andra andra kreditgivare och optioner förtur till konkursboet. Därför bör man alltid kolla upp företagen bakom preferensaktierna och försäkra sig om att det har stabila finanser och en pålitlig ledning


Vårt råd

Preferensaktier kan i teorin vara en bra sparform om du vill ha hög direktavkastning till lägre risk. För att detta skall funka måste du dock göra en egen bedömning av bolagen bakom aktien för att undersöka om de klarar av sina antaganden. Även om du hittar bra bolag rekommenderar vi att du inte använder preferensaktier för långsiktigt sparande. På över 5 – 10 års sikt har i de allra flesta fall stamaktierna haft en mycket bättre utveckling än preffarna. Om du däremot sparar på kortare sikt och är tveksam till aktiemarknadens utveckling framöver kan preferensaktier vara något att överväga.

Postat av: KURT NILSSON