Finansakademin

artiklar

VINSTVARNING OCH OMVÄND VINSTVARNING, VAD ÄR DET?

January 17, 2020 Utbildning, Begrepp, Åke

Vad är en vinstvarning?

Om ett börsnoterat bolag inser att resultatet kommer vara väsentligt sämre än vad man förväntat sig är bolaget skyldig att utfärda en så kallad vinstvarning. Anledningen är informationskravet som innebär att all väsentlig information hos noterade aktiebolag ska vara offentlig och att ledningen inte ska sitta på andra uppgifter än vad marknaden har tillgång till. En vinstvarning är negativ och man kan normalt förvänta sig sjunkande aktiekurser när informationen släpps då vinsten är lägre än estimerat.

Exempel från Privata Affärer.

Vad är en omvänd vinstvarning?

En omvänd vinstvarning är motsatsen, det vill säga att resultatet ser ut att bli bättre än vad man förväntat sig. Informationskravet fungerar på samma sätt även här, en sådan uppgift är kurspåverkande och ska vara offentlig. En omvänd vinstvarning är positiv och man kan normalt förvänta sig stigande aktiekurser när informationen släpps då vinsten är högre än estimerat.

Exempel från Privata Affärer.

I båda fallen ska informationen släppas i god tid, cirka två veckor innan rapport då det ger marknaden en rimlig chans att omvärdera bolaget. Det finns inte någon gräns på hur mycket vinsten måste avvika, istället är det upp till bolagen att avgöra hur mycket informationen tros kunna påverka aktiekurserna. Görs bedömningen att uppgifterna inte kommer påverka aktiekursen om den offentliggörs behöver man inte släppa informationen. Som du hör är detta svårtolkat då ingen kan veta hur marknaden reagerar så det är en bedömningsfråga som massmedia kan använda till att “avslöja insiders” och blåsa upp diverse skandaler.

Postat av: ÅKE RIBBING