Finansakademin

artiklar

ENKEL BORGEN OCH PROPRIEBORGEN

October 3, 2019 Begrepp, Utbildning, Åke

Att gå i borgen för någon innebär att man åtar sig ansvaret att betala långivaren för någon annans skuld. Det finns två typer av borgen enligt handelsbalken. I min förklaring kommer använda mig av begreppen borgenär, gäldenär och borgensman som är viktiga att känna till.

Enkel borgen
När det är enkel borgen måste långivaren först kräva gäldenären på betalning innan man kan kräva borgensmän på betalning.

Proprieborgen
Denna typ ger borgenären rätt att kräva vem som helst av gäldenär eller borgensmän på betalning i vilken utsträckning den önskar. Samtliga har åtagit sig ett solidariskt ansvar för skulden och även om det finns fler borgensmän kan en komma att få betala hela skulden. Däremot om så är fallet får den som betalat skulden en så kallad regressrätt mot andra borgensmän och låntagaren.

Postat av: ÅKE RIBBING