Finansakademin

artiklar

Vad är en borgenär, gäldenär och borgensman?

October 3, 2019 Begrepp, Utbildning, Åke

När man pratar lån är borgenär, gäldenär och borgensman begrepp som används flitigt, att förstå vad de innebär är oerhört viktigt innan man ingår ett låneavtal.

Borgenär
Detta är den som lånar ut pengar, ibland även kallad fordringsägare. Vanligtvis är det en bank men kan också vara en privatperson.

Gäldenär
Gäldenären är låntagaren, det är då också denna som ska betala tillbaka lånet och kostnader som lånet medför.

Borgensman
I många fall för att få låna pengar kräver borgenären att man har en så kallad borgensman. Man brukar då säga att någon går i borgen för lånet. Det innebär att i det fall gäldenären inte betalar sitt lån får borgenären kräva borgensmannen att betala hela lånet. Alltså, går man i borgen för någon kan man själv bli tvungen att betala någon annans skuld och det är en risk som många inte tar på allvar.

Exempel:

Linus är arbetslös men vill låna 20000 kr för han vill åka på safari och “ladda batterierna”. Han går till banken som säger att eftersom Linus inte har ett arbete bedömer de att chansen att Linus kommer kunna betala tillbaka lånet är ringa, men om han har en borgensman kommer de bevilja Linus låneansökan. Han ringer därefter sin mor Birgitta som snabbt ställer upp på att gå i borgen, hon vill att hennes son ska ut och resa lite.

I detta fall är banken borgenär, Linus gäldenär och Birgitta borgensman.

För att demonstrera riskerna med att gå i borgen fortsätter exemplet. Efter 2 år har Linus fortfarande inget jobb och hans ekonomi tillåter inga amorteringar eller räntebetalningar på lånet. Nu sätter banken ned foten och säger vi måste ha betalt nu. De går till Birgitta och kräver att hon ska betala 20000 kr plus 5000 i ränta på lånet. Hon blir förbryllad över att det kan gå till på det sättet, men eftersom hon är borgensman har banken all rätt att göra på det viset.

Det finns två olika typer av borgen. Läs mer om enkel borgen och proprieborgen.

Postat av: ÅKE RIBBING