Finansakademin

artiklar

Genomsnittsmetoden vid kapitalvinstberäkning

December 11, 2019 Utbildning, Begrepp, Åke

Vid beskattning av värdepapper i en traditionell aktiedepå kan man använda genomsnittsmetoden. Gäller det investeringssparkonto eller kapitalförsäkring finns andra regler. Läs mer om aktiedepå, ISK och KF. Genom att ta det totala inköpspriset för alla dina aktier dividerat med antal aktier får du ett genomsnittligt anskaffningsbelopp. När du då avyttrar en aktie kan du beräkna din kapitalvinst. Notera att det gäller varje aktie för sig, exempelvis en aktie i Ericsson räknas för sig och en aktie i Holmen räknas för sig.

Allt det ovannämnda förutsätter att inköpspriset är känt och kan styrkas, men det är ju inte alltid man vet vad kan betalt för sina värdepapper och då kan man istället använda schablonmetoden.

Postat av: ÅKE RIBBING