Finansakademin

artiklar

SCHABLONSKATT PÅ ISK, SÅ FUNGERAR DET

July 21, 2018 Begrepp, Utbildning, Åke

Schablonskatt innebär att man betalar en årlig skattesats på hela sitt innehav vilket befriar en från reavinstskatt (30% på kapitalvinst). Schablonskatt eller reavinstskatt beror på vilket konto du handlar dina värdepapper eller fonder från. Handlar man från ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring blir man schablonbeskattad och har man en aktiedepå betalar man istället reavinstskatt. Läs mer om investeringssparkonto, värdepappersdepå och KF här. Nästan alltid med dagens låga schablonskatt blir skatten lägre än i en aktiedepå. Staten förlorar alltså skatteintäkter, däremot är intäkterna genom schablonskatt mer förutsägbara vilket blir till fördel för staten.

En nackdel med att betala schablonskatt är att man vid förlustår ändå blir beskattad med samma skattesats som man skulle blivit om man istället gjort vinst.

Hur beskattas utdelningar?

Utdelningar från bolag inom Sverige är på ISK och KF skattefria då man inte betalar kapitalvinstskatt. Om man får utdelning från utländska bolag betalar man utländsk källskatt som dras direkt vid utdelningstillfället. Denna skatt är vanligtvis 15% och det går att få tillbaka dessa pengar. Räknar man med mycket utdelningar från utlandet är en kapitalförsäkring att rekommendera, då ordnar vanligtvis försäkringsbolaget denna process åt dig. Äger man aktierna via ett ISK ordnar Skatteverket processen, dock med vissa begränsningar. På ett aktie- och fondkonto går det inte att få tillbaka sin betalda källskatt.

Räkna ut schablonskatt

Schablonskatten är helt automatisk och du behöver egentligen inte göra någonting, men om du vill kontrollräkna ska du räkna ut ditt så kallade kapitalunderlag. Detta görs genom att man summerar sina tillgångar på kontot varje kvartal och sedan delar med fyra, då får du ett genomsnittligt värde som kallas kapitalunderlag. Denna summa ska multipliceras med statslåneräntan + en procentenhet. 2017 var statslåneräntan 0,49% efter att man adderat en procentenhet har man då 1,49%. Det finns dock en nedre gräns på 1,25% så vid statslåneränta under 0,25% blir inte schablonskatten lägre då den automatiskt höjs till 1,25. Tillbaka till exemplet för 2017, statslåneräntan + en procentenhet brukar kallas schablonintäkt. På schablonintäkten beskattas 30% vilket gör att för 2017 landade schablonskatten på 0,447%. Hade du 100 000 i kapitalunderlag hade du då fått betala 447 kronor i skatt.

Postat av: ÅKE RIBBING