Finansakademin

artiklar

KVANTITATIVA STRATEGIER - EN MAGISK FORMEL FÖR ATT SLÅ MARKNADEN?

March 19, 2019 Blogg, Strategier, Kurt

En enkel formel för att slå marknaden? Det som låter för bra för att vara sant är oftast också det. Är kvantitativa investeringar undantaget från regeln?

Kvantitativ investering, även kallad mekanisk investering, går ut på att köpa aktier utifrån ett i förväg uppsatt system som historiskt avkastat bättre än börsen i stort. Strategierna är ofta uppbyggda på vanliga nyckeltal som sätts ihop i olika kombinationer och backtestas.

På sätt och vis är kvantitativa investeringar en vidareutveckling av passiva indexstrategier. Istället för att mekaniskt köpa de 30 mest omsatta aktierna på börsen vilket index (OMXS30) bygger på väljer man andra parametrar att bygga sitt egna index av. Ingen ytterligare analys än historisk prestation görs i något av alternativen.

Skulle vi ersätta de 30 största bolagen med något så enkelt som de 20 billigaste räknat på P/E-tal hade vi de senaste 15 åren kunnat fått en avkastning på ca. 19% årligen mot index ca 7%. Andra enkla mått som högst direktavkastning, högst avkastning på eget kapital eller lägst P/S tal har har under tidsperioden gett liknande överavkastning.


Magic Formula

Den kanske mest kända kvantstrategin är Joel Greenblatts magic formula som han presenterar i sin bok En liten bok som slår aktiemarknaden. Formeln bygger på att sortera fram bolag som både är relativt billiga och relativt bra. Detta görs genom att först rangordna börsens bolag efter lägst EV/EBIT (mer utvecklad version av P/E) och på så sätt hitta de lägst värderade bolagen. Sedan rangordnar man börsbolagen efter bästa intjäningsförmåga (räntabilitet på sysselsatt kapital). Till sist slår man ihop siffrorna och de som får lägst totalsumma är enligt Greenblatt mest köpvärda.

Hade man mellan åren 2002-2012 köpt de 30 mest köpvärda bolagen enligt formeln hade man fått en genomsnittlig avkastning på ca 24%. Det finns studier som går tillbaka ända till 20 talet som visar att formeln i nästan 85% av fallen slagit börsens index. Den genomsnittliga avkastningen sedan 20-talet har varit mellan 20-25 procent årligen.


Value Composite

En annan relativt välkänd kvantstrategi är Value Composite. Först introducerad i James P. O’Shaughnessys bok What Works on Wall Street bygger formeln på en kombination av flera värderingsmått som som sammanslagna gett en bättre avkastning än något enskilt. Följande nyckeltal används för att mäta aktiers relativa “billighet”.

 • P/E
 • P/B
 • P/FCF
 • EV/EBITDA
 • Shareholder yield (direktavkastning + återköp av aktier)

 

Historiskt hade strategin mellan åren 1964-2009 gett en årlig snittavkastning på 17,2% om man köpt topp 10% av aktierna på amerikanska börsen enligt strategin. Minskar man antalet aktier hade man fått en än högre, men också mer volatil avkastning.


Momentum

Momentum bygger på teorin att aktier som gått bra prismässigt ofta fortsätter att göra det. Idén bakom är att det finns en viss tröghet i marknaden. När en aktie går upp kommer själva uppgången i sig att locka till sig nya spekulanter som driver kursen ännu högre. Mönstret är historiskt bevisat och bygger på vanliga tankefällor som de flesta investerare går i nån gång.

Ren momentuminvestering går ut på att köpa de aktier som har gått upp allra mest under en 1, 3, 6 eller 12-månadsperiod. Historiskt har rent momentum gett en mycket god avkastning på de allra flesta börser i världen. På Stockholmsbörsen hade en strategi byggd på att köpa de aktier som gått bäst de senaste 6 månaderna gett en årlig avkastning på ca 23%.


Varför investerar inte alla kvantitativt?

Om nu kvantitativa strategier är så bra och slår börsen år efter år, varför följer då inte alla strategierna och borde dem inte sluta fungera då?

Den vanligaste förklaringen till varför inte alla investerar kvantitativt brukar vara att strategierna ofta lider av långa perioder av underprestation. Det är inte ovanligt att man som investerare kan ha flera år långa perioder när ens strategier går back samtidigt som börsen är upp. Under sådana tider kan det vara svårt att hålla fast vid en strategi som förlitar sig helt på vad en dator säger till en att man skall äga. Ofta uttalar sig “experter” i finansmedia om att strategi X eller Y slutat fungera när de underavkastat längre tidsperioder.

Joel Greenblatt, skapare av Magic Formula beskriver i En liten bok som slår aktiemarknaden hur det svåraste med kvantitativa strategier är att hålla fast vid dem. Man måste ha en tro på strategin och varför den skall fungera även i framtiden. De flesta investerare har varken tålamod eller tillräcklig tro på en dators analys för att kunna hålla fast vid strategin under längre tidsperioder.


Hur gör man rent praktiskt?

Det första du bör göra om du vill investera kvantitativt är att läsa på om olika strategier och deras respektive för och nackdelar. Vilken passar dig bäst?

Därefter brukar det enklaste sättet att komma igång vara att använda sig av en screener som automatiskt sorterar ut de aktier du skall köpa utifrån din/dina kvantitativa strategier. Från screenen köper du sedan topp 5, 10, 20 eller 30 beroende på vilken risk du vill ta och håller i 3, 6, eller 12 månader utifrån vad din strategi säger innan du upprepar proceduren igen.

Följande screeners kan jag personligen rekommendera om man vill komma igång med kvantitativa investeringar

 • Magic Formula Investing (Gratis)
  Joel Greenblatts egen sida för screening av magic formula på amerikanska börsen
 • Börsdata (Premium 899 kr/år)
  Screeners för magic formula, net nets och tre ytterligare strategier på svenska börsen. Dessutom otaliga verktyg för aktiv analys av alla aktier på svenska börsen.
 • Börslabbet (Bas 1999 kr/år)
  Fyra olika värde/momentumstrategier som skaparen Henning Hammar själv har skapat, eller förbättrat, och backtetstat på de nordiska och amerikanska börserna (standardprenumeration krävs för USA). Ingår även trendverktyg för trendföljning samt mycket välgjorda studier och backtest.


Litteratur

Vill du läsa på mer om kvantitativa investeringar kan jag varm rekommendera följande böcker.

 • En liten bok som slår aktiemarknaden – Joel Greenblatt
 • What Works on Wall Street – James P. O’Shaughnessy
 • Millennial Money – Patrick O’Shaughnessy
 • Quantitative Momentum – Wesley R Grey, Jack R Vogel

Postat av: KURT NILSSON