Finansakademin

artiklar

SMART BETA - ETT BÄTTRE INDEXSPARANDE?

June 8, 2019 Utbildning, Strategier, Kurt

En indexfond som slår index. Det låter nästan för bra för att vara sant, men är precis vad sk. smart-beta fonder utlovar.


Vad är smart beta?

På senare år har flödena till passivt förvaltade indexfonder blivit allt större. Låga avgifter, tro på den effektiva marknaden och enkelheten i konceptet har lockat många nya investerare. De allra flesta indexfonder följer stora breda index som OMXS eller S&P 500, men som vi tidigare lärt oss är alla index inte lika skapta.

Idén bakom smart-beta är att istället för att följa något av ovan nämnda index konstruera en egen indexfond med annorlunda viktning som antas ge överavkastning på sikt.


Olika typer av smart beta

Ett av de vanligaste sätten att konstruera en smart-beta fond på är genom likaviktning. Till skillnad från vanliga indexfonder som är värdeviktade (större bolag ges mer vikt i indexet) kommer varje bolag ges lika stor vikt i en likaviktad strategi. Med hjälp av småbolagseffekten (det är enklare för små bolag att växa) har likaviktade index över tid avkastat rejält bättre än värdeviktade. Ett exempel på en likaviktad indexfond är ETFen Guggenheim S&P 500 Equal Weight.

En annan vanligt förekommande smart-beta strategi är fokus på utdelningar. Speciellt i Sverige har ETFer såsom XACT högutdelande vunnit stor popularitet. I detta fall följer smart-beta strategin ett index som bygger på att på att sortera fram aktierna med högst direktavkastning, något som historiskt gett en överavkastning mot en vanlig indexfond.


Ska jag investera?

Det finns både för och nackdelar med att investera i en smart-beta strategi. På plussidan finns förstås den förväntat högre avkastningen och enkelheten i strategin. Nackdelarna med smart-beta fonder utgörs ofta av högre förvaltningsavgifter och högre risk i form av större svängningar.

Ett alternativ till smart-beta investering om man vill slippa höga förvaltningsavgifter, och själv vill komponera sitt eget index är att använda sig av kvantitativa strategier, vilka kan sägas vara en mer utvecklad version av smart-beta. Mer om kvantitativa investeringar finns att läsa i denna artikel.

Sammantaget är smart-beta ett bra alternativ för den som vill slå de vanliga jämförelseindexerna utan att lägga ner allt för mycket jobb. Värt att komma ihåg är dock att eftersom strategierna är annorlunda sammansatta än vanliga index kommer de också prestera annorlunda och kan lida av långa perioder av underprestation. Som så ofta gäller det att ha is i magen för att strategin skall fungera på lång sikt.

Postat av: KURT NILSSON