Finansakademin

artiklar

Vad visar bruttomarginalen?

March 28, 2019 Utbildning, Nyckeltal, Åke

Bruttomarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona blir kvar efter kostnader direkt relaterade till omsättningen, exempelvis material och varukostnader. Delen som blir kvar ska täcka kostnader som exempelvis löner, räntor, utdelningar, vinster och skatt. Bruttomarginalen är bra att kolla på vid analys av handels- eller produktionsbolag.

Formel: bruttoresultat/omsättning x 100

Exempel

Ett bolag säljer varor för 100 000 kronor, varuinköp uppgår till 70 000 kronor, vilket ger oss ett bruttoresultat på 30 000 kronor.

30 000/100 000 = 30% bruttomarginal

 

Läs även rörelsemarginal och vinstmarginal.

Postat av: ÅKE RIBBING