Finansakademin

artiklar

Vad visar vinstmarginalen?

March 28, 2019 Utbildning, Nyckeltal, Åke

Vinstmarginalen visar den slutgiltiga vinsten per omsatt krona. Vi har i beräkningen tagit bort alla utgifter som företaget haft utom räntekostnader. Det som blir kvar ska då räcka till räntor, utdelningar, skatter och vinst.

Formel: (resultat + finansiella intäkter) / omsättning x 100

Årets resultat / omsättning x 100

Exempel

Ett bolag har omsatt 100 000 kronor, kostnaderna är personalkostnader á 30 000 kronor, varuinköp á 40 000 kronor, hyror á 10 000 kronor, Vi har då ett resultat på 20 000 kronor.

20 000/100 000 = 20% vinstmarginal.

 

Läs även bruttomarginal och rörelsemarginal.

Postat av: ÅKE RIBBING