Finansakademin

artiklar

Vad visar rörelsemarginalen?

March 28, 2019 Utbildning, Nyckeltal, Åke

Rörelsemarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona som blir över efter kostnaderna för att bedriva själva verksamheten dragits av. Delen som blir kvar ska täcka eventuella räntekostnader, vinst, utdelning och skatt.

Formel: rörelseresultat/omsättning x 100

Exempel:

Ett bolag har en omsättning på 100 000 kronor och enda kostnaderna är personalkostnader á 30 000 kronor respektive inköp av varor á 50 000 kr, vi har då ett rörelseresultat på 20 000 kronor.

20 000/100 000 = 20% rörelsemarginal.

 

Läs även bruttomarginal och vinstmarginal.

Postat av: ÅKE RIBBING