Finansakademin

IPS konto – Hur fungerar det?

Tanken med ett IPS-konto som man kanske kan gissa är att sparandet är öronmärkt till din pension. Man åstadkommer detta genom att kapitalet blir skyddat från uttag tills den dag man fyllt 55 år. I detta konto hade man tidigare skatteavdrag vilket gjorde det till ett bra alternativ då. Dock finns inte avdraget kvar utan nu blir man istället dubbelbeskattad då man lägger in skattade pengar och när det är dags att skörda frukterna räknas det in i inkomstdeklarationen och man blir beskattat ännu en gång.

Nikkei 225 (NI225)

Nikkei är ett aktieindex som mäter de 225 största bolagen på den japanska marknaden. Indexet är värdeviktat och mäts exklusive utdelningar. Nikkei startade 7:e September 1950.

Läs på: Vad är ett index? Exklusive, inklusive utdelningar? Värdeviktat, likaviktat?

Se utvecklingen av Nikkei 225 (NI225)

TANKEFÄLLOR ATT UNDVIKA I DITT SPARANDE

Det finns mängder med tankefällor man kan fastna i när man sparar på börsen. Genom att förstå vilka de är och aktivt försöka undvika dem ökar man sin chans till bättre affärer.

VAD INNEBÄR NAV-KURS INOM FONDER?

Ett begrepp man stöter på när man granskar olika fonder är NAV-kurs vilket är synonym till andelskurs eller fondkurs. Vad det innebär är hur många andelar av fonden man får för sina pengar. Man tar alla fondens tillgångar (fondförmögenheten) minus förvaltningsavgift dividerat med hur många andelar fonden är uppdelad i. Fondens tillgångar är värdepapper vars pris fluktuerar konstant. I slutet av en vardag då börsen varit öppen stämmer fondbolaget av sina tillgångar och räknar ut sin nya NAV-kurs. Detta resulterar då i att ditt innehav i fonden antingen går upp eller ned i värde.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones är ett aktieindex som visar de trettio största företagen på de amerikanska börserna. Indexets värde visas exklusive utdelningar och det är ett så kallat värdeviktat index. Med start 26:e maj 1896 är det världens äldsta index som fortfarande följs.

Core-satellite Investing

Core-Satellite Investing är en strategi som blivit väldigt populär senaste tiden men som många inte visste hade ett namn. Strategin bygger på att man har en kärna i portföljen som består av breda index placeringar, vanligast bland svenska investerare är högst sannolikt fonder som följer OMXSPI eller MSCI world. Utöver basen så har man de så kallade satelliterna som är mer aktiva placeringar som kan justeras beroende på börsklimat, denna kan bestå av aktiva fonder, hedgefonder, räntor, råvaror, derivat eller enskilda aktier.

FINTECH – VAD ÄR DET?

Ett begrepp som växt allt mer i och med digitalisering är fintech. Det står för finanstekonologi och begreppet innefattar all ny IT-teknologi på finansbranschen. Genom att applicera teknologi i finansbranschen kan många led effektiviseras och göras mer skalbara vilket ger utrymme till prispress på marknaden.

Utdelningsportfölj – Är det verkligen så bra?

En utdelningsportfölj är det många som har, kollar man på finanstwitter tävlar folk till och med om hur hög utdelning man får från sin portfölj. Med men är det verkligen så bra som man tror?

Vad är en utdelningsportfölj?

En utdelningsportfölj består av aktier som ger direktavkastning. Man försöker ofta mäta sin passiva inkomst i hur mycket man får ut i utdelning varje månad. Många köper till och med en portfölj med upp mot 30-40 aktier utan att göra analys av bolagen, utan istället enbart för att de ger utdelning.

SHILLER P/E – HUR DYR ÄR BÖRSEN?

Det kanske vanligaste måttet för att avgöra börsens “pris” är att addera börsvärdet av alla noterade bolag på aktuell börs och jämföra mot de adderade vinsterna. Med andra ord ett P/E tal på hela börsen.