Finansakademin

Ta rygg på ett proffs

För dig som inte vill lägga för mycket tid på research och att leta upp undervärderade aktier kan det vara en bra idé att ta rygg på ett börsproffs. Med detta menas att man direkt eller indirekt köper aktier i samma bolag som investeraren man tar rygg på. Detta har i många fall visat sig vara ett framgångsrecept och väljer du rätt investerare har du stor möjlighet att få en god avkastning över tid.

TANKEFÄLLOR ATT UNDVIKA I DITT SPARANDE

Det finns mängder med tankefällor man kan fastna i när man sparar på börsen. Genom att förstå vilka de är och aktivt försöka undvika dem ökar man sin chans till bättre affärer.

Core-satellite Investing

Core-Satellite Investing är en strategi som blivit väldigt populär senaste tiden men som många inte visste hade ett namn. Strategin bygger på att man har en kärna i portföljen som består av breda index placeringar, vanligast bland svenska investerare är högst sannolikt fonder som följer OMXSPI eller MSCI world. Utöver basen så har man de så kallade satelliterna som är mer aktiva placeringar som kan justeras beroende på börsklimat, denna kan bestå av aktiva fonder, hedgefonder, räntor, råvaror, derivat eller enskilda aktier.

Utdelningsportfölj – Är det verkligen så bra?

En utdelningsportfölj är det många som har, kollar man på finanstwitter tävlar folk till och med om hur hög utdelning man får från sin portfölj. Med men är det verkligen så bra som man tror?

Vad är en utdelningsportfölj?

En utdelningsportfölj består av aktier som ger direktavkastning. Man försöker ofta mäta sin passiva inkomst i hur mycket man får ut i utdelning varje månad. Många köper till och med en portfölj med upp mot 30-40 aktier utan att göra analys av bolagen, utan istället enbart för att de ger utdelning.

Daytrading – Enklaste sättet att begå finansiellt självmord

I grunden bygger nyckeltalen på företagets balans och resultaträkning. Man analyserar alltså finansiell data för att försöka göra en bedömning av framtida prestation. Utan att ha något att jämföra med är nyckeltalen dock ganska ointressanta. För att få en bild av om ett tal är bra eller dåligt bör du därför jämföra mot tidigare verksamhetsår och andra företag i samma bransch. Denna information hittar du enklast hos din aktiemäklare eller i företagens kvartals och årsrapporter.

Köp billigt – Sälj dyrt

Köp billigt – sälj dyrt. Kanske det mest självklara, men som många upptäcker också det allra svåraste inom investeringar. Vad är egentligen billigt och vad är dyrt när man pratar om aktier?

MISSTAG ATT UNDVIKA SOM UTDELNINGSINVESTERARE

För utdelningsjägare är det onekligen nödvändigt att göra en bedömning om hur stabil ett bolags utdelning egentligen är och det finns tre misstag som är relativt vanliga men också lätta att undvika.

ATT INVESTERA I GULD – FALLGROPAR ATT UNDVIKA

Att investera i guld finns det många anledningar till. Det är exempelvis bra för portföljdiversifiering, att skydda sin förmögenhet mot inflation och geopolitiska oroligheter. Det är därför inte konstigt att många inklusive mig själv inkluderar guld i portföljen. Men det är vissa saker jag tycker alla som har guld borde förstå. Vi ska reda ut vad det är i denna artikel och jag kommer inte bara att ta hänsyn till avgifter och risker, utan även skattesystemet (det har större påverkan än vad många tror). Jag kommer att ta upp tre vanliga sätt att investera i guld och belyst särskilda för- och nackdelar med varje sparform.